Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP340
Lepidlo na predsadené okná

SP340 je určené na vytvorenie lepených spojov vyžadujúcich vysokú počiatočnú kohéznu pevnosť.

Aplikácia

SP340 je určené na vytvorenie lepených spojov vyžadujúcich vysokú počiatočnú kohéznu pevnosť. Lepidlo bolo špeciálne vyvinuté a určené na fixáciu nosného profilu pre predsadené okná PR007. Ten je spravidla lepený na podklady ako sú betón, pórobetón, keramická tvarovka, vápenno-piesková tehla a drevo. Po vytvrdnutí tvorí lepidlo elastický spoj s maximálnou pevnosťou v ťahu cca 28kg/cm2.

 • veľmi vysoká pevnosť spoja po vytvrdnutí
 • veľmi dobrá priľnavosť na rad pokladov
 • neobsahuje izokyanáty, silikón a rozpúšťadlá
 • bez zápachu pri spracovaní

Príprava

 • Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a nečistôt
 • Nesavé podklady s uzatvorenými pórmi očistite prípravkom AT150
 • V prípade citlivých povrchov zrieďte čistiaci prípravok AT150 vodou (je potrebné vyskúšať)
 • Pri lepení okenného nosného profilu pre predsadené okná PR007 je potrebné lepené plochy najprv ošetriť prípravkom illbruck AT140, vrátane samotného profilu PR007

Ošetrenie lepených plôch

 • Primerom nie je potrebné ošetrovať väčšinu bežných stavebných podkladov ako sú napr. kovy, sklo, lakované, galvanizované, chrómované, žiarové pozinkované povrchy a rad umelých hmôt. 
 • Z dôvodu rozdielnej kvality podkladu a aplikačných podmienok je potrebné urobiť vlastnú skúšku priľnavosti
 • Na zlepšenie priľnavosti lepidla na problematické savé aj nesavé podklady sú určené impregnácie, viď Tabuľka priľnavosti

Spracovanie

 • Hrúbka vrstvy lepidla závisí na aplikácii/účele použitia
 • V normálnom prípade sa lepená medzera pohybuje medzi min. 1 a max. 6mm
 • Lepidlo sa nanáša priamo z kartuše/salámy pomocou ručnej alebo vzduchovej pištole. Ideálne v podobe prúžku s trojuholníkovým prierezom, ktorý zabezpečuje dodávaná aplikačná špička
 • K spojeniu oboch lepených plôch musí dôjsť skôr, ako sa vytvorí povrchová nelepivá kôra na lepidle, tzn. do 10 minút
 • Lepidlo sa nanáša v prípade aplikácie na PR007 nosný profil pre predsadenú montáž v dvoch paralelných prúžkoch, cca 2 cm od kraja profilu. Viac informácií viď. technický list k PR007

Bezpečnostné upozornenia

Pokiaľ sú lepené 2 neporézne materiály je maximálna šírka lepeného spoja 12 mm. Povrchy obsahujúce decht a bitúmen nie sú vhodnými podkladmi. Pri kontakte lepidla s niektorými organickými elastomérmi ako sú EPDM, APTK alebo neoprén, môže dôjsť k sfarbeniu materiálu. Na prírodnom kameni, napr. mramore alebo žule môže dôjsť v kontakte lepidla a podkladovej plochy ku vzniku škvŕn následkom pôsobenia látok. Lepidlo nie je možné používať v priestoroch bez prístupu vzduchu, protože na vytvrdnutie potrebuje vzdušnú vlhkosť. V niektorých prípadoch môže materiál zožltnúť. K tomu môže dôjsť pri kontakte s inými lepidlami, tmelmi alebo agresivnymi chemikáliami. Lepidlo nie je určené na tmelenie štrukturálnych fasád (SG aplikácia), na spojenie okrajov izolačných skiel, lepenie akvárií a použitie v medicínskom a farmaceutickom priemysle. Produkt nie je vhodný na aplikácie trvale vystavené pôsobeniu stojatej vody alebo na aplikácie pod vodou. Produkt nie je otestovaný na lepenie zrkadiel.

Popis

Jednokomponentné elastické lepidlo s veľmi vysokou počiatočnou pevnosťou. Lepidlo je vyrobené na báze hybridnej technológie, ktorá ponúka oproti bežným konvenčným silikónovým a polyuretánovým tmelom celý rad výhod. Produkt je veľmi šetrný k spracovateľovi a životnému prostrediu.

Forma dodania

 • Kartuša 310 ml - 12 kusov v kartóne
 • Saláma 600 ml - 20 kusov v kartóne 

Dôležité upozornenie

Doba potrebná na úplné vytvrdnutie SP340 závisí na vlhkosti okolitého vzduchu a jeho teplote. Všeobecne platí, že čím vyššia vlhkosť a teplota, tým rýchlejšie dôjde k vytvrdnutiu. Pri lepení väčších konštrukčných dielov sa prúžky lepidla nanášajú paralelne vo vzdialenosti cca 10 cm tak, aby po spojení lepených dielcov zostala medzi pruhmi lepidla vzduchová medzera. Pri lepení plôch a dielov s uzatvorenými pórmi (napr. kovy) je potrebné konštrukčne zaistiť prístup vlhkosti, aby lepidlo mohlo úplne vytvrdnúť. 

Čistenie

 • Nevytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť pomocou univerzálnych čistiacich obrúskov AA292
 • Vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky, použitím vhodných nástrojov, napr. škrabky   

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52451-A1,6 g/cm3
Viskozita pri spracovaníEN 27390stabilné
Vytvorenie povrchovej kôry cca 10 min. (pri 23 °C a 50 % R.V.V.)
Doba vytvrdnutia  cca 2,8 mm za 24 hodín
ZmrštenieDIN 524510,025
Modul pri 25% predĺženíDIN 53504 S20,8 N/mm2
Modul pri 100% predĺženíDIN 53504 S21,7 N/mm2
Pevnosť v ťahuDIN 53504 S2cca 2,8 N/mm2
Predĺženie pri pretrhnutíDIN 53504 S2cca 350 %
Tvrdosť Shore ADIN 53505cca 52
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť -40 °C až +90 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina