Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP050 MULTI ADHESIVE PRO

Viacúčelový lepiaci tmel

Ideálny produkt na lepenie dosiek, líšt, hranolov a pod. z celého radu materiálov.

Aplikácia

Ideálny produkt na lepenie dosiek, líšt, hranolov a pod. z celého radu materiálov. Vhodný tiež na vytvorenie trvanlivého utesnenia kontaktných a dilatačných špár v stavebníctve aj priemysle, kde je vyžadovaná vyššia tvrdosť materiálu, než akú majú bežné tmely a odolnosť voči mechanickému namáhaniu a oderu.

 • odolný voči mechanickému namáhaniu a oderu
 • vytvára elastický lepený spoj
 • odolný UV žiareniu a poveternostným vplyvom - nežltne
 • bez zápachu pri spracovaní
 • zdravotne nezávadný a ekologický

Príprava

Príprava podkladovej plochy

 • Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a nečistôt. Nesavé podklady s uzatvorenými pórmi očistite čistiacim prípravkom AA404. V prípade citlivých povrchov zrieďte čistiaci prípravok AA404 vodou (potrebné vyskúšať)

Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné najskôr ju vyplniť vhodným výplňovým materiálom. Vložením PE povrazca, fólie alebo pásky zabránite nežiaducemu priľnutiu následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno)
 • V prípade výplňového materiálu, je potrebné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s SP050, napr. PE povrazec alebo pásku. Nevhodnú sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM
 • Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu používajte iba tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán
 • Minimálny rozmer prierezu tmelu by mal byť 5x5 mm. Pokiaľ pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo dôjde pri aplikácii k priľnutiu tmelu na tri plochy, je potrebné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu 
 • Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch kontaktných plôch, musí byť minimálne 7mm tmelu na každej podkladovej ploche 

 

Spracovanie

Vyplnenie špár

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou
 • Tmel zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
 • Špáru vyplňte bezo zvyšku
 • Vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru a použite pritom prostriedok na vyhladzovanie AA300 (1 polievková lyžica AA300 na cca 2 litre vody) 
 • Nariedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj
 • Vyhladenie urobte skôr, ako sa začne tvoriť povrchová kôra. Lepiacu pásku ihneď odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry
 • Prebytočné množstvo roztoku AA300 dôkladne utrite

Lepenie

 • Aplikujte tmel v prúžkoch alebo pásoch pomocou špeciálneho ozubeného hladítka, aby sa vlhkosť mohla dostať do kontaktu s materiálom
 • Podkladové plochy by mali byť k sebe ihneď pritlačené
 • Vyhnite sa bodovému alebo celoplošnému nanášaniu lepidla
 • Pokiaľ lepidlo úplne nevytvrdne, musí byť lepený predmet zabezpečený proti spadnutiu alebo skĺznutiu vhodnými prostriedkami, napr. lepiacou páskou, klinkami a pod.
 • Tieto prostriedky by však nemali brániť potrebnej cirkulácii vzduchu medzi prúžkami SP050
 • Zabezpečovacie prostriedky sa môžu odstrániť až po úplnom vytvrdnutí lepidla

Popis

Jednokomponentný hybridný materiál s priľnavosťou na široký rad podkladov. Vytvrdzovanie prebieha na základe kontaktu materiálu so vzdušnou vlhkosťou. Pri aplikácii na vertikálne plochy má minimálnu stekavosť. Maximálna povolená deformácia tmelu je ± 25 %.

Forma dodania

 • Kartuša 310 ml - 12 ks v kartóne
 • Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Dôležité upozornenie

V prípade statických spojov s malou deformáciou (do 5%) je možné tmel natrieť v celom rozsahu. Pri špárach s väčším pohybom (>5%) je odporúčané natretie tmelu len na okraj spoja cca 1mm. Povrchy obsahujúce decht a bitúmen nie sú vhodnými podkladmi. Pri kontakte tmelu s niektorými organickými elastomérmi ako je EPDM, APTK alebo neoprén, môže dôjsť k sfarbeniu materiálu. Na prírodnom kameni, napr. mramore alebo žule môže dôjsť pri kontakte podkladových plôch a SP050 k vzniku škvŕn následkom pôsobenia látok. Tmel nie je možné používať v priestoroch bez prísunu vzduchu, pretože vytvrdzovanie potrebuje vzdušnú vlhkosť. Za niektorých okolností môže materiál zožltnúť. K tomu môže dôjsť pri kontakte tmelu s lepidlami, inými tmelmi alebo agresívnymi chemikáliami. SP050 nie je určený na štrukturálne fasády (SG aplikácia), na spojenie okrajov izolačných skiel, lepenie akvárií a použitie v medicínskom a farmaceutickom priemysle. Produkt nie je vhodný na aplikáciu, ktorá je trvalo vystavená pôsobeniu stojatej alebo minimálne odtekajúcej vody alebo na aplikáciu pod vodou. Nie je testovaný na lepenie zrkadiel.

Čistenie

 • Čerstvý tmel môžete odstrániť čističom AA404 alebo čistiacimi obrúskami
 • Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky, pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou 

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 451-A1,6 g/cm3
Tvrdosť podľa Shore ADIN 53 505cca 50
Vytvorenie povrchovej kôry cca 20 minút
Rýchlosť vytvrdzovania cca 2,5 mm za 24 hodín
Zmrštenie po vytvrdnutíDIN 52 4513%
Maximálna povolená deformácia ±25%
E-modul pri 100% natiahnutíDIN 53 504 S21,7 N/mm2
Pevnosť v ťahuDIN 53 504 S22 N/mm2
Predĺženie pri pretrhnutíDIN 53 504 S2cca 180 %
Tepelná odolnosť -40 °C ažž +90 °C
Aplikačná teplota +5 °C ažž +40 °C
Skladovacia teplota +5 °C ažž +25 °C
Doba skladovania 12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina