Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME004
Parotesná membrána Renovation

Unikátna parotesná a vzduchotesná membrána s premenlivou hodnotou priepustnosti vzdušnej pary.

Aplikácia

Unikátna parotesná a vzduchotesná membrána s premenlivou hodnotou priepustnosti vzdušnej pary. Ideálna na použitie pri rekonštrukciách starých striech a krovov, kde je možné membránu preložiť aj cez exteriérovú stranu krokiev.  

 • tepelná odolnosť až +120 °C
 • variabilná hodnota Sd
 • reakcia na oheň triedy E (EN 13 501-1)

Spracovanie

Inštalácia z exteriéru

 • Ukladajte membránu ME004 bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranou šikmej strechy na záklop 
 • Jej upevnenie urobte pomocou sponiek alebo klincov s plochou hlavou ale len v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán
 • V závislosti na spôsobe kladenia membrány a type konštrukcie môžu byť špáry medzi membránami buď dotesnené alebo ponechané preplátované bez lepidla alebo pásky. Obvykle je membrána kladená od spodnej strany konštrukcie šikmej strechy (paralelne s hrebeňom) s preplátovanym spojom so šírkou cca 10-15 cm
 • Pri kladení membrány sa vyhnite jej naťahovaniu v pozdĺžnom alebo priečnom smere
 • Zafixujte membránu na podklad sponami a kontra latami
 • Na dotesnenie špáry medzi kontra latami a membránou použite obojstranne lepiacu butylovú pásku typu ME403. Presah membrány cez hrebeň strechy musí byť minimálne 30 cm 
 • V prípade potreby prilepenia membrány ME004 na stenu alebo iný podklad použite na dosiahnutie trvale vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT300
 • Drobné poškodenia membrány opravte a dotesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319. Na opravu väčšieho charakteru alebo na dotesnenie konštrukcií použite záplaty z ME004 a lepidla OT300 

Inštalácia na konštrukcie z interiéru

 • Priložte membránu ME004 ku krokvám, trámom a pod. a upevnite pomocou sponiek 
 • Následne miesta, kde sú sponky zabezpečte a dotesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319
 • Minimálny odporúčaný presah preplátovania membrán navzájom je 10 cm
 • Dotesnite aj tieto napojenia a presahy membrán pomocou fólie ME314 alebo ME319
 • V prípade potreby prilepenia membrány ME004 na stenu alebo iný podklad použite na dosiahnutie trvalého vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT300
 • Drobné poškodenia membrány opravte a dotesnite pomocou fólie ME314 alebo ME319. Na opravu väčšieho charakteru alebo na dotesnenie konštrukcií použite záplaty z ME004 a lepidla OT300

Inštalácia pod tepelnou izoláciou kladenou na vrchnú stranu krokiev

 • Ukladajte membránu ME004 bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranou šikmej strechy
 • Jej upevnenie urobte pomocou sponiek alebo klincov s plochou hlavou ale len v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán
 • Následne dotesnite tieto preplátované spoje pomocou fólie ME314 alebo ME319
 • Presahy membrán navzájom by mali byť minimálne 10 cm

 

 

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Použžitie parozábrana s premenlivým prestupom vlhkosti
Materiál 3 vrstvová koextrudovaná PES membrána
Ploššná hmotnosťEN 1849-2cca 125 g/m2
HrúbkaEN 1849-20,4 mm
Reakcia na oheňEN 13501-1trieda E
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smereEN 12311-1cca 290/210 N ±20%
Ťažnosť v pozdĺžnom/priečnom smereEN 12311-1cca 40/45 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca)EN 12310-1cca 120/130 N ±20%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvyEN 1931Sd = cca 0,4 ažž 8 m
Tepelná odolnosťEN 13859-1-40 °C až +120 °C
Podmienky skladovania Na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostným vplyvom
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty