Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME004
Parotesná membrána Renovation

Unikátna parotesná a vzduchotesná membrána s premenlivou hodnotou priepustnosti vzdušnej pary.

Aplikácia

Unikátna parotesná a vzduchotesná membrána s premenlivou hodnotou priepustnosti vzdušnej pary. Ideálne na použitie pri rekonštrukciách starých striech a krovov, kde je možné fóliu pretiahnuť aj cez exteriérovú stranu krokiev.  

 • teplotná odolnosť až +120°C
 • variabilná hodnota Sd
 • reakcia na oheň triedy E podľa EN 13 501-1

Spracovanie

Renovácia z exteriéru

 • klaďte membránu ME004 PES, bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranom šikmej strechy na záklope. 
 • jej upevnenie urobte pomocou sponiek alebo klincov s plochou hlavou avšak len v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán.
 • v závislosti na spôsobe kladenia membrány typu konštrukcie môžu byť škáry medzi membránami buď dotesnené alebo ponechané preplátované bez lepidla alebo pásky. Obvykle je membrána kladená od spodnej strany konštrukcie šikmej strechy (paralelne s hrebeňom) s preplátovanym spojom o šírke cca 10-15 cm.
 • pri kladení membrány sa vyhnite jej naťahovaniu v pozdĺžnom alebo priečnom smere
 • zafixujte membránu k podkladu sponami a kontra latami
 • k dotesneniu škáry medzi kontra latami a membránou použite obojstranne lepiacu butylovú pásku typu ME403. Presah membrány cez hrebeň strechy musí byť minimálne 30 cm 
 • v prípade potreby prilepenia membrány ME004 PES k stene alebo inému podkladu použite na dosiahnutie trvalo vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT301
 • drobné poškodenia membrány opravte a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316. K oprave väčšieho charakteru alebo k dotesneniu konštrukcii je potrebné použiť záplaty z ME004 a lepidla OT301 

Inštalácia na konštrukcie z interiéru

 • priložte membránu ME004 PES ku krokvám, trámom a pod. a upevnite pomocou sponiek. 
 • následne miesta, kde sú sponky opatrite a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316
 • minimálny odporúčaný presah preplátavania membrán navzájom je 10 cm
 • dotesnite aj tieto napojenia a presahy membrán pomocou illbruck fólie ME315 alebo ME316
 • v prípade potreby prilepenia membrány ME004 PES k stene/múru alebo inému podkladu použite na dosiahnutie trvalého vzduchotesného spoja lepidlo illbruck OT301. Drobné poškodenia membrány opravte a dotesnite pomocou fólie ME315 alebo ME316. Na opravu väčšieho charakteru alebo k dotesneniu konštrukcií je potrebné použiť záplaty z ME004 a lepidla OT301

Inštalácia pod tepelnou izoláciou kladená na vrchnú stranu krokiev

 • klaďte membránu ME004 PES, bez jej napínania v pozdĺžnom alebo priečnom smere, paralelne so spodnou hranou šikmej strechy
 • jej upevnenie vykonajte pomocou sponiek alebo klincov s plochou hlavou avšak iba v zakrytých častiach preplátovaných spojov membrán
 • následne dotesnite tieto preplátované spoje pomocou fólie ME315 alebo ME317
 • presahy membrán navzájom by mali byť minimálne 10 cm

 

 

Technická specifikace

VlastnostiNormaHodnota
Použžitie parozábrana s premenlivým prestupom vlhkosti
Materiál 3 vrstvová koextrudovaná PES membrána
Ploššná hmotnosťEN 1849-2cca 125 g/m2
HrúbkaEN 1849-20.4 mm
Reakcia na oheňEN 13501-1trieda E
Nejväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smereEN 12311-1cca 290/210 N ą 20%
Nejväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smereEN 12311-1cca 40/45 %
Odolnosť proti pretrhávaniu (telo klinca)EN 12310-1cca 120/130 N ą 20%
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvyEN 1931Sd = cca 0.4 ažž 8 m
Teplotná odolnosťEN 13859-1-40°C až +120°C
Skladovanie Skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty