ME004 VAPOR BARRIER RENOVATION

Parotesná membrána Renovation

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

3 vrstvová koextrudovaná membrána na báze PES (polyester) so špeciálnou funkčnou vrstvou s premenlivou hodnotou priepustnosti vzdušnej vlhkosti.

Použitie/účel

Unikátna parotesná a vzduchotesná membrána s premenlivou hodnotou priepustnosti vzdušnej pary. Ideálna na použitie pri rekonštrukciách starých striech a krovov, kde je možné membránu preložiť aj cez exteriérovú stranu krokiev.

  • tepelná odolnosť až +120 °C
  • variabilná hodnota Sd
  • reakcia na oheň triedy E (EN 13 501-1)
MSDS_B-I-ME004_(v8-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_ME004_datasheet_Parotesná membrána Renovation_sk-SK_v1.pdf TDS