Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

LD705
Akryl exteriér

Akrylový tmel s vysokými kvalitami určený na vodotesné a vzduchotesné uzavretie spravidla styčných škár.

Aplikácia

Slúži na utesnenie styčných, dilatačných škár a trhlín medzi konštrukciami ako sú murivo, omietka, betón, pórobetón, vápennopieskové tehly, drevo, sadrokartón, hliník, PVC, EPS a XPS. LD 705 Akryl Exteriér má po vytvrdnutí klasický hladký povrch.

 • minimálne zmrštenie po vytvrdnutí
 • po vytvrdnutí odolný voči vymývaniu povrchu dažďom
 • UV a poveternosti odolný
 • veľmi ľahko pretierateľný a kompatibilný s väčšinou farieb
 • priľne aj na vlhké povrchy
 • neobsahuje silikón riedidlá a izokyanát

Spracovanie

Príprava škár

 • na vytvorenie optimálnej hĺbky škáry je potrebné ju najprv vyplniť vhodným vyplňovacím materiálom
 • vložením PE povrazca, fólie alebo pásky zabránite nežiadúcemu priľnutiu a následne aplikovaného tmelu na tri plochy ( steny škáry a jej dno)
 • aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu používajte výhradne tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán. 
 • minimálny rozmer prierezu tmelu by mal byť 5x5 mm
 • pokiaľ pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej škáry alebo dôjde pri aplikácií k priľnutiu tmelu na tri plochy, je potrebné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu
 • pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch styčných plôch, musí byť minimálne 7 mm tmelu na každej podkladovej ploche
 • maximálna šírka tmelenej škáry je 25 mm. V prípade výplňového materiálu, je potrebné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom napr. PE povrazec alebo pásku
 • nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM

Vyplnenie škár

 • na dosiahnutie opticky dokonalých škár odporúčame olepiť okraje škár vhodnou lepiacou páskou
 • akryl zatlačte do škáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
 • škáru bez zvyšku vyplňte
 • odstránenie nadbytočného tmelu a vyhladenie tesniacej hmoty spravte stierkou vhodného tvaru
 • pri vyhladzovaní postriekajte povrch tmelu mierne vodou a následne so stierkou sťahujte
 • lepiacu pásku následne odstráňte, zamedzíte tak poškodeniu tvoriacej sa kôry

 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Báza akrylový polymér
Systém reakcie fyzikálne schnutie
Objemová hmotnosťDIN 53217 časť 2cca 1.54 g/cm2
Vytvorenie povrchovej kôry cca 15 min. pri 20°C a 50% R.V.V.
Rýchlosť vytvrdzovania 1 - 2 týždne v závislosti na podmienkach
Povolená pretvoriteľnosť 20%
ZmrštenieISO 10563max. 16%
Tvrdosť - Shore ADIN 5350514+/-5
Teplotná odolnosť -25°C až +80°C
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Skladovacia doba V chlade a suchu (nie v mraze!)
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty