Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

LD705
Akryl exteriér

Vysoko kvalitný akrylový tmel určený spravidla na vodotesné a vzduchotesné uzavretie kontaktných špár.

Aplikácia

Slúži na utesnenie kontaktných, dilatačných špár a trhlín medzi konštrukciami ako sú murivo, omietka, betón, pórobetón, vápennopieskové tehly, drevo, sadrokartón, hliník, PVC, EPS a XPS. Po vytvrdnutí má LD 705 Akryl Exteriér klasický hladký povrch.

 • minimálne zmrštenie po vytvrdnutí
 • po vytvrdnutí odolný voči vymývaniu povrchu dažďom
 • odolný UV a poveternostným vplyvom
 • veľmi ľahko pretierateľný a kompatibilný s väčšinou farieb
 • priľne aj na vlhké povrchy
 • neobsahuje silikón, riedidlá a izokyanát

Spracovanie

Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné ju najprv vyplniť vhodným výplňovým materiálom
 • Vložením PE povrazca, fólie alebo pásky zabránite nežiaducemu priľnutiu následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno)
 • Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu používajte výhradne tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán 
 • Minimálny rozmer prierezu tmelu by mal byť 5x5 mm
 • Pokiaľ pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo pri aplikácii dôjde k priľnutiu tmelu na tri plochy, je potrebné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu
 • Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch kontaktných plôch, musí byť minimálne 7 mm tmelu na každej podkladovej ploche
 • Maximálna šírka tmelenej špáry je 25 mm. V prípade výplňového materiálu, je potrebné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom, napr. PE povrazec alebo pásku
 • Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM

Vyplnenie špár

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou
 • Akryl zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
 • Špáru vyplňte bezo zbytku
 • Odstránenie nadbytočného tmelu a vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru
 • Pri vyhladzovaní postriekajte povrch tmelu mierne vodou a následne stierkou stiahnite
 • Lepiacu pásku následne odstráňte, zamedzíte tak poškodeniu tvoriacej sa kôry

 

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Báza akrylový polymér
Systém reakcie fyzikálne schnutie
Objemová hmotnosťDIN 53217 časť 2cca 1,54 g/cm3
Vytvorenie povrchovej kôry cca 15 min. pri 20 °C a 50% R.V.V.
Rýchlosť vytvrdzovania 1-2 týždne v závislosti na podmienkach
Povolená deformácia 20%
ZmrštenieISO 10563max. 16%
Tvrdosť - Shore ADIN 5350514+/-5
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť -25°C až +80°C
Podmienky skladovania V chlade a suchu (nie v mraze!)
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty