Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM355
PUR pena Perfekt - nízkoexpanzná

FM355 je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a celoročnou aplikovateľnosťou.

Aplikácia

FM355 Nízkoexpanzná perfekt pena je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a celoročnou aplikovateľnosťou. FM355 je ideálna na utesnenie pripájacej špáry okien a dverí a utesnenie špár, otvorov a prestupov. Slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodná na lepenie. Pena FM355 je spracovateľná už od -10 °C.

 • veľmi nízka expanzia
 • vysoká výdatnosť až 18,5 m v špáre 3x7 cm
 • aplikácia od -10 °C
 • výborná rozmerová stabilita
 • excelentná štruktúra peny

Spracovanie

 • Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silne zatraste. Dózu je potrebné pri aplikácii držať neustále dnom nahor
 • Pokiaľ je okolitá teplota nad +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite
 • Tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikačnej pištoli
 • Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem
 • Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite
 • Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61220–30 kg/m3
Tepelná vodivosť 0,036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad) max. 30%
Nelepivosť (prúžok 30 mm) < 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm) < 45 min.
Plne zaťažiteľná cca 24 hod.
Trieda horľavostiSTN EN 13501-1 F
Výdatnosť  až 18,5 metra v špáre 3x7 cm s AA270
Tepelná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota -10 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy +5 °C až +30 C°
Optimálna teplota dózy +20 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania  24 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty