Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM355
PUR pena Perfekt - nízkoexpanzná

FM355 je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a aplikovateľnosťou po celý rok.

Aplikácia

FM355 Nízkoexpanzná perfekt pena je PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a aplikovateľnosťou po celý rok. FM355 je ideálna pre utesnenie pripojovacej škáry okien a dverí a utesnenie škár, otvorov a prestupov. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál a je tiež vhodný na lepenie. Pena FM355 je spracovateľná už od -10 ° C.

 • Veľmi nízka expanzia
 • vysoká výdatnosť až 17 m pri škáre 3 x 7 cm
 • aplikácia od -10 °C
 • výborná rozmerová stabilita
 • excelentná štruktúra peny

Spracovanie

 • naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózu minimálne 20 krá silne zatraste. Dózu je potrebné držať pri aplikácii neustále dnom nahor
 • pred aplikáciou podklad navlhčite, pokiaľ je okolitá teplota na +5 °C
 • tok peny regulujte pomocou spúšte na aplikátore
 • penu dávkujte rovnomerne, škáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem
 • pokiaľ chcete dosiahnuť minimálneho napenenia penu nevlhčite
 • škáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy navlhčite predchádzajúcu vrstvu. Docielite tak lepšieho priebehu vytvrdzovania peny a vnútornej štruktúry.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61220–30 kg/m3
Tepelná vodivosť 0.036 W/m.K
Postexpanzia (nevlhčený podklad) max. 30%
Nelepivosť (húsenka 30 mm) < 10 min
Rezateľnosť (30 mm húsenka) < 45 min
Plne zaťažiteľná cca 24 hod
Trieda horľavostiSTN EN 13501-1 F
Výdatnosť v škáre 3x7 cm až 17 metrov
Teplotná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota -10 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy +5 °C až +30 C°
Optimálna teplota dózy +20 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania  12 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty