Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FA151
Neutrálny silikónový tmel

Silikón FA151 je vďaka svojmu minimálnemu zmršteniu po vytvrdnutí, dobrej zatekavosti do zasklievacích polodrážok a výbornej spracovateľnosti ideálny pre sklenárov a zasklievanie okenných jednotiek.

Aplikácia

Silikón FA151 je vďaka svojmu minimálnemu zmršteniu po vytvrdnutí, dobrej zatekavosti do zasklievacích polodrážok a výbornej spracovateľnosti ideálny pre sklenárov na zasklievanie okenných jednotiek. Materiál má dobrú priľnavosť na celý rad bežných podkladových plôch ako napr. sklo, hliník, drevo.

 • výborná spracovateľnosť
 • odolný UV žiareniu
 • bez nepríjemného zápachu pri spracovaní

Spracovanie

 

Príprava špár

 • Pri tmelení skla používajte predloženú pásku takých rozmerov, aby rozmery špáry zodpovedali norme DIN 18545 časť 1. Minimálny prierez spoja je 3x5 mm. Konkrétne potrebné rozmery však závisia tiež na dĺžke okna, na materiáli, z ktorého je vyrobený rám okna a jeho farbe. V prípade obojstranného zasklievania bez použitia pásky uľahčujúcej umiestnenie skiel je minimálny prierez špáry 4x5 mm. Na niektoré špáry je potrebné ich šírku vypočítať tak, aby nebola prekročená prípustná celková deformácia silikónového tmelu (schopnosť pohybu). Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné vyplniť ju najskôr napr. TN133 PE povrazcom s uzatvorenou štruktúrou buniek. Naviac vložením PE povrazca zabránite možnosti nežiaduceho priľnutia následne aplikovaného silikónu na tri plochy (steny špáry a jej dno). V prípade výplňového materiálu je potrebné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný so silikónom v zmysle normy DIN EN 26 927. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM. V niektorých prípadoch môže materiál zožltnúť. K tomu môže dôjsť pri kontakte tmelu s lepidlom alebo iným tmelom alebo agresívnou chemikáliou. Silikón nie je vhodný na tmelenie štrukturálnych fasád, na spojenie okrajov izolačných skiel, lepenie akvárií a použitie v potravinárskom, medicínskom a farmaceutickom priemysle

Vyplnenie špár

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou. Tmel zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky. Špáru bezo zvyšku vyplňte. Vyhladenie tesniacej hmoty zrealizujte stierkou vhodného tvaru a použite pritom prostriedok OS300 (1 polievková lyžica na cca 2 litre vody). Zriedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj. Vyhladenie urobte skôr ako sa začne tvoriť povrchová kôra. Lepiacu pásku následne odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry. Prebytočné množstvo OS300 dôkladne utrite. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Systém reakcie alkoxy (neutrálna reakcia)
Objemová hmotnosťDIN 52 4511,02 g/cm3
Vytvorenie povrchovej kôry 7-10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania 2,5 mm za 24 hod./ 7 mm za 7 dní
Povolená deformácia 25%
Tvrdosť Shore-A 18
E-Modul (100%)EN 28 3390,32 N/mm2
Elastické zotavenieDIN EN 27389viac ako 95%
Tepelná odolnosť -40 °C až +120 °C
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Doba skladovania 12 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty