Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FA151
Neutrálny silikónový tmel

Silikón FA151 je vďaka svojmu minimálnemu zmršteniu po vytvrdnutí, dobrej zatekavosti do zasklievacích polodrážok a výbornej spracovateľnosti ideálny pre sklenárov a zasklievanie okenných jednotiek.

Aplikácia

Silikón FA151 je vďaka svojmu minimálnemu zmršteniu po vytvrdnutí, dobrej zatekavosti do zasklievacích polodrážok a výbornej spracovateľnosti ideálny pre sklenárov a zasklievanie okenných jednotiek. Materiál má dobrú priľnavosť na celú radu bežných podkladových plôch napr. sklo, hliník, drevo.

 • výborná spracovateľnosť
 • UV odolný
 • bez nepríjemného zápachu pri spracovaní

Spracovanie

 

Príprava škár

 • pri tmelení skla používajte predloženú pásku takých rozmerov, aby rozmery škáry odpovedali norme DIN18545 časť 1. Minimálny prierez spoja je 3 x 5 mm. Konkrétne potrebné rozmery však závisia tiež na dĺžke okna, na materiály, z ktorého je vyrobený rám okna a jeho farbe. V prípade obojstranného zasklievania bez použitia pásky uľahčujúcej umiestnenie skiel je minimálny prierez škáry 4 x 5 mm. Na niektoré škáry je potrebné ich šírku vypočítať tak, aby nebola prekročená prípustná celková deformácia silikónového tmelu (schopnosť pohybu). Na vytvorenie optimálnej hĺbky škáry je potrebné ju najprv vyplniť napr. TN133 PE povrazcom s uzatvorenou štruktúrou buniek. Naviac vložením PE povrazca zabránite možnosti nežiadúceho priľnutia následne aplikovaného silikónu na tri plochy (steny škáry a jej dno). V prípade výplňového materiálu je potrebné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný so silikónom v zmysle normy DIN EN 26 927. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM. V niektorých prípadoch môže materiál zožltnúť. K tomu môže dôjsť pri styku tmelu s lepidlom, alebo iným tmelom alebo agresívnou chemikáliou. Silikón nie je vhodný na tmelenie štrukturálnych fasád, na spojenie okrajov izolačných skiel, lepenie akvárií a použitie v potravinárskom, medicínskom a farmaceutickom priemysle

Vyplnenie škár

 • na dosiahnutie opticky dokonalých škár odporúčame olepiť okraje škár vhodnou lepiacou páskou. Neutrálny silikónový tmel zatlačte do škáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky. Škáru bez zvyšku vyplňte. Vyhladenie tesniacej hmoty zrealizujte stierkou vhodného tvaru a použite pritom prostriedok OS300 (1 polievková lyžica na cca 2 litre vody). Zriedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj. Vyhladenie spravte skôr, ako sa začne tvoriť povrchová kôra. Lepiacu pásku následne odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry. Prebytočné množstvo OS300 poriadne otrite. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Systém reakcie alkoxy (neutrálna reakcia)
Objemová hmotnosťDIN 52 4511.02 g/cm3
Vytvorenie povrchovej kôry 7-10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania 2.5 mm za 24 hod./ 7 mm za 7 dní
Povolená pretvoriteľnosť 25%
Tvrdosť Shore-A 18
E-Modul (100%)EN 28 3390.32 N/mm2
Elastické zotavenieDIN EN 27389viac ako 95%
Teplotná odolnosť -40 °C až +120 °C
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Doba skladovania 12 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty