MS055 MULTI-PURPOSE ADHESIVE

Elastické lepidlo

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Vysoko kvalitný MS polymér vhodný pre lepenie v stavebníctve aj priemysle. Lepidlo exceluje najmä pri lepení kovov.

Použitie/účel

illbruck MS055 je jednokomponentné elastické lepidlo vulkanizujúce vzdušnou vlhkosťou. Typické použitie: kontakt hliníkových a syntetických materiálov na fasádach, kontakty fasádnych elementov, balkóny a zimné záhrady, lepenie okrasných a ochranných líšt parapetov, krycích rámov a pod

Lepidlo uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte zasiahnutiu očí a kontaktu s kožou. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste produktu.

  • vynikajúca priľnavosť
  • ľahká vtláčateľnosť
  • bez rozpúšťadiel a silikónu
  • kompatibilné s farbami
  • trvale elastické od -40 °C do +90 °C
  • krátkodobo odolné do +200 °C pri práškovom lakovaní
  • vysoká mechanická pevnosť
  • nespôsobuje koróziu na kovoch
  • odolné proti nárazom a vibráciám
MSDS_A-I-MS055_(v6-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_MS055_datasheet_MULTI-PURPOSE ADHESIVE _sk-SK_v2.pdf TDS