ME904 BUTYL & BITUMEN PRIMER ECO

Butyl & Bitúmen Primer Eko

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

Akrylátový kopolymér bez rozpúšťadiel

Použitie/účel

ME904 Butyl & Bitúmen Primer Eko slúži ako impregnácia poréznych podkladov pod butylové a bitúmenové pásky a fólie. Vhodnými podkladmi sú rôzne druhy muriva, drevené alebo drevovláknité dosky, omietky, betón a ďalšie savé a pórovité stavebné materiály.

  • ľahké vyčistenie pracovných pomôcok
  • optimalizácia priľnavosti
  • spracovateľnosť od -10 °C
  • krátka doba odvetrania (na savých podkladoch možno fóliu/pásku položiť aj do vlhkej vrstvy primeru)
  • bez rozpúšťadiel, certifikácia EMICODE EC1 Plus (veľmi nízke emisie)
MSDS_B-I-ME904_(v6-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_ME904_datasheet__skSK_v2.pdf TDS