CY012 CYANO ADHESIVE GEL

Sekundové lepidlo Gel

Aký produkt hľadáte?

Kontaktný formulár

CY012 je jednozložkové sekundové lepidlo na báze etylkyanoakrylátov. Kontakt lepidla s vlhkosťou akceleruje vytvrdnutie v priebehu niekoľkých sekúnd.

Použitie/účel

CY012 umožňuje rýchle lepenie poréznych materiálov, ako sú drevo, papier, cement, a širokej škály kovov, plastov (okrem PP, PE, PTEE a silikónu), elastomérov, skla, kameňa, porcelánu, dreva. Gélová konzistencia lepidla umožňuje pohodlnú aplikáciu lepidla na šikmé alebo zvislé plochy bez stekania. Tixotropná gélová konzistencia.

Kožu a oči dokážu kyanokrylátové prostriedky zlepiť za niekoľko sekúnd. Preto pri práci s týmito lepidlami používajte ochranné okuliare a rukavice. Uchovávajte mimo dosah detí. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste a na etikete lepidla.

  • proces trojitej destilácie pri výrobe zbavuje lepidlo rozpúšťadiel
  • tixotropná nestekajúca konzistencia
  • umožňuje vyplniť väčšie medzery
  • zvýšená odolnosť a trvanlivosť spojov
MSDS_A-I-CY012_(v16-SK-SK).pdf Karty bezpečnostných údajov
IB_CY012_datasheet_Sekundové lepidlo Gel_sk-SK_v1.pdf TDS