Explore our brands
Zpět na seznam produktů

TP610 ILLMOD COMPRI

illmod ECO

Předkomprimovaná páska illmod eco k utěsnění proti průchodu vody u spár a napojení při montáži oken.

Aplikace

Předkomprimovaná páska illmod eco slouží k utěsnění proti průchodu vody u spár a napojení při montáži oken, při výstavbě zděných konstrukcí, fasádních systémů a v dřevo- a kovo- zpracujícím průmyslu.

 • Těsní proti vodě až do 600 Pa
 • těsní proti zatékání vody až do 600 Pa
 • paropropustnost
 • montáž je možná při každém počasí
 • zůstává při pohybu spár elastický
 • páska je UV stabilní

Příprava

Potřebné pomůcky

 • K instalaci je zapotřebí měřícího pásma, špachtle, nůžek nebo nože.

Zpracování

 • Po zaměření šíře spáry je nutné vybrat správný rozměr pásky.
 • Po otevření role odříznout příliš stlačený konec pásky cca.2 cm.
 • Při zkracování pásky na určitý rozměr přidávat 1 cm/m k potřebnému rozměru.
 • Stěny spáry by měly být rovnoběžné. Nadále musí být stěny spáry vyčištěny od nečistot a zbytků malty.
 • Páska by měla být umístěna kvůli estetickým důvodům 1 až 2 mm za přední hranou spáry směrem dovnitř.
 • Při zpracování s jinými těsnícími hmotami, barvami, povrchovými vrstvami a přírodním kamenem je nutné zjistit snášenlivost.
 • Páska nesmí přijít do styku s ředidly a agresivními chemikáliemi.
 • U hran spár z cihlového zdiva nepoškodit spárovací hmotu.

Tipy k instalaci

 

 • Těsného rohového spoje pásek lze dosáhnout ponecháním jedné pásky o cca 1 cm/m delší než je třeba a jejím přitlačením k druhé.
 • Spoj pásek se provádí na tupo.
 • Páska se při kladení do vodorovných spár zakládá samolepící stranou dospod.

Popis

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnicí páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací.

Forma dodání

 • Páska je dodávána předstlačená v rolích, jednostranně potažená lepidlem.
 • Barva: šedá

Rozměry

Hloubka pásky (mm)Šíře spáry (mm)Délka role (m)Rolí v kartonuMetrů
101-212.511137.5
151-212.5787.5
102-41011110
152-410770
153-68756
203-68540
154-105.6739.2
204-105.6528
155-124.3730.1
205-124.3521.5
207-163.3516.5
257-163.339.9
209-202.6513
259-202.637.8

Důležité upozornění

Důležité upozornění Zabraňte kontaktu pásky s rozpouštědly a leptavými chemikáliemi. Pro dosažení optimální těsnosti spoje pásky a vysoce savého pórovitého podkladu jej impregnujte illbruck Butyl & Bitumen primerem.

Při mechanickém zatížení zabudované pásky obrusem apod. může docházet ke drolení materiálu na povrchu. Toto však nemá negativní vliv na funkčnost produktu a jeho vodotěsnost, elasticitu, UV stabilitu a tepelně technické vlastnosti. Jedná se pouze o estetickou záležitost.

Vyvarujte se průsaku hnané dešťové vody podél sousedních materiálů. Neošetřené dřevo nebo savé a porézní povrchy by měly být  ošetřeny pomocí impregnace před instalací pásky.

Při instalaci pásky je třeba zamezit, aby těsnicí páska byla ponechána v nestlačeném stavu a během té doby nasákla vodou a následně byla stlačena ve spáře.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikace
Třída hořlavostiDIN 4102B1, těžko zápalná, PNDS 04-218
Součinitel difúzního odporuEN ISO 12 572μ ≤100
Teplotní odolnost -30 °C až +90 °C
Spárová průvzdušnostEN 1026a ≤ 0,1 m3 /[h · m ·(daPa)n]
Odolnost vůči povětr. podmínkámDIN 18 542plní požadavky
Těsnost vůči zatékáníEN 1027splňuje požadavky až do 600 Pa
Snášenlivost se stavebními materiályDIN 18 542slučitelný
Aplikační teplota bez omezení
Skladovací doba 12 měsíců
Skladovací teplota +1 °C až +20 °C
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty