Explore our brands
Zpět na seznam produktů

SP510 FLEX SEAL 20

Stavební tmel

Všestranný stavební tmel s výbornou zpracovatelností a CE certifikací.

Aplikace

Odolný a pracovně velmi přívětivý tmel s výbornými lepicími schopnostmi, který najde široké uplatnění ve stavebnictví i průmyslové výrobě. Ideální pro vytvoření trvanlivého utěsnění styčných a dilatačních spár. SP510 je odolný povětrnosti, stárnutí a je UV stabilní. Lze aplikovat v interiéru i exteriéru.

Certifikát

 • výtečná zpracovatelnost
 • přilnavost na širokou řadu podkladů
 • UV a povětrnosti odolný
 • neobsahuje silikon
 • bez zápachu při zpracování
 • zdravotně nezávadný a ekologický
 • přetíratelný
 • evropská certifikace CE

Příprava

 • Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot.
 • Nesavé podklady s uzavřenými póry očistěte čistícím přípravkem AA404.
 • V případě citlivých povrchů zřeďte čisticí přípravek AA404 vodou (nutno vyzkoušet).

Příprava spár

 • Pro vytvoření optimální hloubky spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit vhodným výplňovým materiálem. Vložením PE provazce, fólie či pásky zabráníte nežádoucímu přilnutí následně aplikovaného tmelu na tři plochy (stěny spáry a její dno).
 • V případě výplňového materiálu, je nutné použít takový materiál, který je kompatibilní s tmelem např. PE provazec nebo pásku. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškození výplňového materiálu používejte pouze tupé pracovní pomůcky bez ostrých hran. Minimální rozměr průřezu tmelu by měl být 5x5 mm. Jestliže pracovní prostředí a podmínky neumožňují vytvoření vhodné spáry nebo dojde při aplikaci k přilnutí tmelu na tři plochy, je nutno počítat s tvorbou trhlin uvnitř tmelu. Při trojúhelníkovém tvaru tmelu, v rohu dvou styčných ploch, musí být minimálně 7mm tmelu na každé podkladní ploše.

Zpracování

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou. Tmel zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnící hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru a použijte přitom prostředek na vyhlazování AA300 (1 polévková lžíce AA300 cca 2 litry vody).
 • Naředěný roztok naneste úsporně rozprašovačem na spoj. Vyhlazení proveďte dříve, než se začne tvořit povrchová slupka.
 • Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky. Nadbytečné množství roztoku z AA300 poté pečlivě otřete.

Popis

Hybridní tmel s velmi dobrou zpracovatelností a přilnavostí na široké spektrum podkladů. Vytvrzování probíhá na základě kontaktu materiálu se vzdušnou vlhkostí. Při aplikaci na vertikální plochy má minimální stékavost. Maximální povolená přetvořitelnost tmelu je ± 20 %.

Forma dodání

 • kartuše 310 ml
 • salám 600 ml

Důležité upozornění

V případě statických spojů s malým přetvořením (do 5%) lze tmel natřít v celém rozsahu. U spáry s větším pohybem (>5%) je doporučeno natření tmelu pouze na okraji spoje cca 1 mm.
Povrchy obsahující dehet a bitumen nejsou vhodnými podklady pro tmelení. Při styku tmelu s některými organickými elastomery jako je EPDM, APTK nebo neopren, může dojít k zabarvení tmelu. Na přírodním kameni např. mramoru nebo na žule může dojít ve styku podkladní plochy a tmelu ke vzniku skvrn následkem působení látek. Tmel nelze používat v prostorech bez přísunu vzduchu, protože pro vytvrzení potřebuje vzdušnou vlhkost. Za některých okolností materiál může zežloutnout. K tomu může dojít při styku tmelu s lepidly, jinými tmely nebo agresivními chemikáliemi. Tmel není určen pro tmelení strukturálních fasád (SG aplikace), pro spojení okrajů izolačních skel, lepení akvárií a použití v medicínském a farmaceutickém průmyslu. Produkt není vhodný pro aplikace trvale vystavené působení stojaté nebo minimálně odtékající vody nebo pro aplikace pod vodou. Není otestovaný pro lepení zrcadel.

Čištění

Čerstvý tmel můžete odstranit čističem AA404 nebo čisticími ubrousky. Vytvrzený materiál lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje např. škrabkou.

Technická specifikace

Objemová hmotnostISO1183-11,55 g/cm³
Tvrdost dle Shore ADIN 53 505cca 30
Vytvoření povrchové slupky cca 45 minut
Rychlost vytvrzování cca 2.5 mm / 1. den
Smršštění po vytvrzeníDIN EN ISO 105633%
Maximální povolené přetvoření ±20%
Třída tmeluČSN EN 15651-1F-EXT-INT-CC 20LM
Protažžení při přetržženíDIN 53504cca 500%
E-modul při 100% natažženíDIN EN ISO 83390.5 N/mm2
Teplotní odolnost -40 °C až +90 °C
Aplikační teplota +5 °C až +40 °C
Skladovací teplota +5 °C až +25 °C
Doba skladování 12 měsíců v neotevřeném originálním balení
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty