Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

TP653
TrioX

TP653 är ett multifunktionsband belagd med en lösningsmedelsfri självhäftande beläggning på ena sidan för att underlätta monteringen, samt en tunn polymerfilm på insidan.

Användningsområde

Ett multifunktionsband för luft- och slagregns-tätning av fogar runt fönster och dörrar, kombinerat med värmeisolerande egenskaper. Användningsområdet är anpassat till de höga kraven i EU:s byggdirektiv för nollenergibyggnader

Miljöbedömningar

 • Byggvarubedömningen: Accepteras
 • Svanens husproduktportal: Listad
 • Luft- och röktätande tack vare användning av ny polymerfilmteknik invändigt
 • Klarar de nya strängare kraven på framtida energiprestanda, lufttät tätning enligt EU:s byggdirektiv 2020
 • Uppfyller de stränga kraven i BlowerDoor-testerna - för passivhus
 • Ger energibesparingar på grund av den extrema lufttätheten och de värmeisolerande egenskaperna endast ett arbetsmoment = fler fönster/dag - inga ytterligare åtgärder
 • Torrare anslutningsfogar enligt (RAL) principen "tätare på insidan än utsidan"

Installation & montering

 • Börja med att klistra bandet på botten i öppningen. (se separat installationsanvisning). Tänk på att göra bandet 2% större än hålmåttets bredd i bottenstycket. Detta är viktigt för att säkerställa tätheten i hörnen.. Det är viktigt att den svarta polymerfilmen vetter inåt.
 • Klistra sedan bandet på de vertikala sidorna på fönstret. Sidorna klipps lika långa som fönsterkarmen. Om typ Adjufix, Themahylsa används för montaget, skär ett kryss över hylsan eller använd en hålsåg för att göra hål i bandet.
 •  Anpassa storlek och placering på kloss så att den påverkar bandet så lite som möjligt. Säkerhetsställ särskilt tätning emot kloss och att polymerfilmen hålls intakt. (Följ fönstertillverkarens anvisningar om klossar eller distanser används vid fönstermontaget.)
 • Sist klistras bandet på ovansidan av fönstret. Notera att här skall bandet vara lika långt som det i bottendelen.
 • Vik ner överlappen för att underlätta montaget.
 • Lyft in fönstret och se till att drevmånen är detsamma på alla sidor runt om.
 • Skruva fast fönstret enligt fönsterleverantörens anvisningar och justera fönstret.
 • Peta tillbaka överlappet med en skruvmejsel eller dyl. så att hörnmontaget blir perfekt. Bandet kan inte expandera korrekt om det är vikt!
 • Övergången till tätningen på sidorna måste genomgående utföras så att den är lufttätt/slagregnstät. Vi rekommenderar att hörn tätas med fogmassa, (ex. SP519, SP054).
 • Montaget klart, fönstret har nu fått en trestegs tätning i ett moment.  
 • Öppnade rullar återförseglas med den gröna skyddstejpen för att förhindra expansion. Alternativ skall AB006 illmod kardborreband användas. Rullar som lagras bör ha en tyngd över sig för att förhindra att bandet expanderar sidledes (teleskopera) ur rullen.

*Om montaget ska kompletteras med en fog, montera bandet så att utrymme finns för bottningslist och fog.

 

Teknisk information

Teknisk informationTestmetodKlass
ByggnadsmaterialklassDIN 4102B1(svår att antända)
BelastningsgruppDIN 18 542BG1 och BG R
SlagregnstätDIN EN 1027600 Pa
VärmeledningsförmågaDIN EN 12667λ= 0,047 W/mK
VattenångmotståndDIN 4108-30,52 m ( Polymerfilmen på insidan)
U-värdefönsterdjup 60 mm0,8 W/(m²K)
U-värdefönsterdjup 70 mm0,7 W/(m²K)
U-värdefönsterdjup 80 mm0,6 W/(m²K)
ÅngdiffusionsmotståndDIN EN ISO 12572ångdiffusionsöppen på utsidan
Ångtrycksgradient Tätare invändigt tack vara polymerfilm
LuftgenomsläpplighetDIN EN 1026 a-värde < 0,1m³/[hm(daPa)2/3]
Ljudtätning med (10-20) EN ISO 717-1i 20mm fog 42 dBm mer komprimerad upp till 50 dB
Kompatibilitet med konventionella byggmaterialDIN 18 542Till BG1, för produkter med lösningsmedel eller mjukgörare gör ett kompatibilitetstest
EmissionstestAgBB/DIBTLämplig för inomhusbruk / EC1 PLUS
 DGNBRegistreringskod: DDAZNH
UV-beständighetDIN 18542Permanent
Temperaturbeständighet  -30 °C till +80 °C 
Lagringstemperatur  12 månader vid +1 °C till +20 °C , i oöppnad förpackning
  Nedladdningar

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg