Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

SP540 GOLVFOGMASSA

Golvfogmassa

SP540 är en elastisk hybridfogmassa för golvfogar vid ytor som trafikeras av gångtrafik, lagerytor och parkeringsytor. SP540 kan användas både inomhus och utomhus.

Användningsområde

SP540 Golvfogmassa är en produkt för ytor som trafikeras av gångtrafik eller i lagerytor samt parkeringsytor. SP540 lämpar sig som en elastisk tätning av rörelsefogar och expansionsfogar (invändigt och utvändigt) i golv och golvdelar och ger en hållbar fog på de vanligaste ytorna som tex. betong, 

Produkten efterlever reglerna i EU förordningen no 1935/2004 (om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel).

 

Certifikat

 • Fri från isocyanater och silikoner
 • Snabbhärdande
 • Snabb skinbildning
 • Permanent elastisk
 • Hög mekanisk styrka och god nötningsbeständighet
 • God resistens mot väder, åldring och ljus.

Förberedelse

 • Fogens kontaktytor skall vara rena från damm, fett och andra ämnen som kan påverka fogmassans vidhäftningsförmåga.
 • Metalytor bör avfettas med lösningsmedel.
 • För en snygg finish, använd maskeringstejp för fogkanterna.
 • Bottninglist PR102 skall användas för att dimensionera fogar bredare än 5 mm. För tunnare fogar kan en PE film läggas i botten av fogen för att undvika att fogmassan fäster i fogen botten.
 • Preliminära vidhäftningstester bör utföras; primers finns tillgängliga för profesionella användare, se primerrekommendation. Tillse att eventuell primer har torkat helt innan fogmassa appliceras.

Installation & montering

 • Appliceras med fogspruta; tillse att fogmassan får full kontakt med fogytorna samt att inga luftbubblor bildas.
 • Använd ett bearbetningsvertyg och glättmedel AA300/301 för att jämna ut fogmassans yta. Notera att glättmedel ej får komma i kontakt med fogytor som ej fogats ännu.
 • Om maskeringstejp använts på fogkanterna så skall denna avlägsnas genast efter att fogmassan jämnats ut.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

SP540 är en enkomponents elastisk golvfogmassa baserad på hybridpolymer. SP540 skinnbildar på cirka 45 minuter. Under och efter härdning är SP540 kemiskt neutral och icke-korroderande. Efter härdning är produkten permanent elastisk men har ändå en hög mekanisk styrka. SP540 uppvisar god resistens mot ljus, väder samt åldring. Produkten är fri från isocyanater och silikoner. 

Förpackning

Betonggrå - 600 mL korv (20 korvar per kartong).

Observera

 • Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene eller EPDM.
 • Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor.
 • Natursten kan missfärgas.
 • Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogen (härdad). Notera att fogar generellt inte bör övermålas. Fogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Rengöring

Ohärdad fogmassa rengöres med Aceton. Härdad fogmassa rengöres mekaniskt.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
DensitetDIN 52451-A~1,5 g/cm3
SkinnbildningInternt test vid 23°C och 50% RF~45 min
GenomhärdningInternt test vid 23°C och 50% RF~3 mm första dygnet
Dragspänning vid 100% töjningDIN EN ISO 8339, metod A~0,8 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN 53504 S2~1,7 N/mm2
BrottöjningDIN 53504 S2~300%
Elastisk återgång efter 100% töjningDIN EN ISO 7389, metod A~75%
Shore A-värdeISO 868~35
Krympning efter härdningDIN EN ISO 10563~3%
RörelseupptagningISO 904725%
Användnings/Arbetstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C
Klassning

ISO11600

EN 15651-1

EN 15651-3

EN 15651-4

25HM

F-INT-EXT-CC

XS3

PW-EXT-INT-CC

Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning, torrt och skuggigt, vid +5°C till +25°C

 

  Nedladdningar

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg