Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

SP350
Super High Tack

SP350 är ett 1-komponents M1 klassificerat konstruktionslim med hög initialstyrka baserad på avancerad SP-teknologi.

Användningsområde

SP350 är perfekt för en mängd olika användningsområden interiört och exteriört.

För inom och utomhusbruk, framförallt på trä, gipsskivor, metall byggskivor, lister där hög initialstyrka är nödvändigt.

 

Certifikat

Hög initial vidhäftning och snabb utveckling av slutstyrka

 • M1 -emissonsklass
 • Extrem initialstyrka
 • Snabbhärdade
 • Elastiskt
 • Mycket hög mekanisk slutstyrka
 • Fri från Isocyanater, ftalater och lösningsmedel

Förberedelse

 • Var noga med att tillse att limmet är kompatibelt med underlaget.
 • Kontaktytorna skall vara fasta, torra, rena och fettfria. Rengör eventuellt med AA292 Rengöringsdukar.
 • Rugga upp icke-porösa ytor.
 • Se primertabell för eventuell användning av primer.

Installation & montering

 • Limmets unika sammansättning ger extrem initialstyrka vilket medför att limmet har relativt fast konsistens och därför behövs en handspruta av bra kvalitet som klarar att mata ut limmet.
 • Vi rekommenderar Handspruta Pro AA853 eller Handspruta Ultra AA873.
 • Testa alltid kompatibilitet på kritiska underlag
 • Munstycket på patronen är V – format med färdig öppning. Vid applicering skall ”V:et” vara vänt uppåt / utåt så att en 3 - kantig limsträng erhålles. Limsträngen blir då jämn i höjdled och man undviker ”bommar” vid sammanläggning av de limmade materialen. 3 - kantformen på limsträngarna gör det också lättare att pressa samman de limmade materialen.
 • Applicera på en eller två ytor.
 • Limsträngar på metall skall ej överstiga ø15 mm.
 • På stora ytor t.ex. skivmaterial bör limsträngarna ha ett cc mått på minst 10 cm så att luft kan vandra mellan limsträngarna.
 • Sammanfoga materialen direkt, tillräcklig initialstyrka uppnås vanligen på 10-15 minuter.

Hälsa och Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

SP350 är ett 1-komponents M1 klassificerat konstruktionslim med hög initialstyrka baserad på avancerad SP-teknologi som med hjälp av luftfuktighetet härdar till en flexibel limfog med bibehållen styrka.

Förpackning

310 ml (12 st/ kartong)

Observera

 • Fäster inte mot PE, PP, silikon, teflon® och nylon. Ej lämplig för limning mot tjär- och asfaltsytor samt vissa plastmaterial som är känsliga för sprickbildning (stress cracking).
 • Rekommenderas inte för folielaminat.
 • Kontakt med bituminösa eller tjärhaltiga ytor kan leda till missfärgning.
 • Konstant nedsänkning i vatten rekommenderas ej.
 • Vanligen missfärgas inte natursten, men det kan inte uteslutas.En kompatibilitetstest bör göras innan arbetet startas.
 • Tryckimpregnerat trä- Gråträ skall slipas bort till fast underlag. Ytorna skall vara torra. Bäst resultat fås med AT140 Primer.
 • Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med limfogen (härdad). Notera att limfogar generellt inte bör övermålas. Limfogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Rengöring

Verktyg mm rengörs med lacknafta, härdat lim avlägsnas mekaniskt.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
DensitetDIN 52451-A~1,5 g/cm3
HärdhastighetInternt test vid 23°C och 50%RH

~3,5 mm första dygnet

Klibbfri efter
~20 min

Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C
VolymförändringISO 10563~3,4%
HårdhetISO 868~55
SkjuvhållfasthetEN 1465~2,0 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN 53504 S2~3,0 N/mm2
BrottöjningDIN 53504 S2~470%
LagringstidI oöppnad förpackning och tort rum
+5°C till +25°C
12 månader
Bäst före datum Se förpackning
(EXP)

 

Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg