Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

SP054
Lim- & Byggfog

Elastisk massa för fogning och limning baserad på avancerad polymerteknik (SP).

Användningsområde

Inom byggnads- , varvs- och transportindustrin. Utmärkt vidhäftning mot en mängd olika byggnads- och industrimaterial både inom- och utomhus. Fogning runt fönster och dörrar, limning / fogning av golvlister, trappsteg, paneler, trösklar, speglar, akustikplattor mm.

 

 • Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
 • Rörelseupptagande
 • Klibbfri inom 30 minuter
 • UV- och Väderbeständig
 • Godkänd som golvfog

Förberedelse

 • Var noga med att tillse att fogmassan är kompatibel med underlaget.
 • Kontaktytorna skall vara fasta, torra, rena och fria från förfogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen.
 • Primerfri mot många underlag. Se tabell.
 • Upprugga icke sugande ytor.

Installation & montering

 • Fogning 
  • Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras ca 25% för att passa i fogen. Fogutformning skall vara i förhållandet bredd - djup 2:1. Djupet på fogmassan i porösa material skall minst vara 10 mm och minst 6 mm i täta material. Bredden på fogen får ej vara mindre än djupet. ( Utförande av golvfog skall utformas utifrån vad som föreskrivs utifrån ex. belastning) Se även CE märkning.
  • Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få en rak fogkant med bra finish.
  • Applicera massan med fogpistol, jämt och utan luftblåsor. Bearbeta fogen om nödvändigt med fogpinne innan skinnbildning.
  • Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skall denna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp som härdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.
 • Limning
  • Snedskär eller skär ett V i toppen på munstycket till önskadbredd så att en 3-kantig limsträng erhålles.
  • Limsträngar på metall skall ej överstiga ø12 mm.
  • På stora ytor t.ex. skivmaterial bör limsträngarna ha ett cc mått på minst 10 cm så att luft kan vandra mellan limsträngarna.
  • Sammanfoga materialen direkt (inom 15 min) och sätt i press. Materialen kan vanligtvis hanteras efter 30 minuter.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

En elastisk "allt i ett produkt" för fogning och limning baserad på avancerad hybridteknologi (SP).

Förpackning

310 ml patron (12st/kartong)

600 ml korv (20st/ kartong)

Kulör

Som rikthjälpmedel för kulören anges närliggande NCS kulörnummer

 • Vit (S 0300-N)
 • Grå (S 2500-N)
 • Svart (S 9000-N)
 • Ljusbrun (S 4020-Y30R)
 • Tegelröd (S 4030-Y80R)

Observera

 • Fäster inte mot PE, silikon, EPDM- , neopren- och butylgummi.
 • Kontakt med ytor som innehåller bitumen eller tjära kan leda till missfärgning. 
 • Natursten kan missfärgas i kontakt med limmet/fogen.
 • Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med limfogen (härdad). Notera att lim/fogar generellt inte bör övermålas. Limfogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Rengöring

Ohärdad massa med propanol, försäkra dig om att materialet tål rengöringsmedlet. Härdad massa kan endast tas bort mekaniskt med t.ex. kniv.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
DensitetDIN 52451-A~1,6 g/cm3
SkinnbildningInternt test vid 23°C och 50% RH~20 min
HärdhastighetInternt test vid 23°C och 50% RH~3 mm/dygn
Dragspänning vid 100% töjningDIN 53504 S2~0,6 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN 53504 S2~1,3 N/mm2
BrottöjningDIN 53504 S2350%
Shore A-värdeISO 86835
VolymförändringISO 105633%
Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C
Klassning

EN 11600

EN 15651-1

EN 15651-3

EN 15651-4

20HM

F-INT-EXT-CC

XS3

PW-EXT-INT-CC

LagringstidI oöppnad förpackning och tort rum +5°C till +25°C12 månader
Bäst före datum Se förpackning (EXP)

 

Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg