Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

PL400
Konstruktionslim Perfekt

PL400 Perfekt har utvecklats för de flesta förekommande byggnadsmaterial där höga krav ställs på miljö, slutstyrka och enkel applicering.

Användningsområde

För inom & utomhusbruk, framförallt på trä, gipsskivor, metall, byggskivor, paneler, glas, keramik.

 

 

 • Extrem initialstyrka för motsvarande produkt
 • Snabbhärdande
 • Elastisk
 • Hög mekanisk styrka
 • Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
 • Emissionstestad

Förberedelse

 • Var noga med att tillse att limmet är kompatibelt med underlaget.
 • Kontaktytorna skall vara fasta, torra, rena och fettfria. Rengör eventuellt med AA292 Rengöringsdukar.
 • Se primertabell för eventuell användning av primer

Installation & montering

 • Applicera med fogspruta ( Ex AA831 eller AA853).
 • Bästa appliceringsförhållanden är vid rumstemperatur.
 • Testa alltid kompatibilitet på kritiska underlag
 • Applicera på en eller två ytor.
 • Limsträngar på metall skall ej överstiga ø15 mm.
 • På stora ytor t.ex. skivmaterial bör limsträngarna ha ett cc mått på minst 10 cm så att luft kan vandra mellan limsträngarna.
 • Sammanfoga materialen direkt, tillräcklig initialstyrka uppnås vanligen på 10-15 minuter.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

PL400 Perfekt är ett modernt elastiskt och vädertåligt konstruktionslim baserat på SP-polymer-teknik som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.

Förpackning

300 ml i patron (12/ kartong)

70 ml tub (25/ kartong)

Observera

 • Fäster inte mot PE, PP, silikon, teflon® och nylon. Ej lämplig för limning mot tjär- och asfaltsytor samt vissa plastmaterial som är känsliga för sprickbildning (stress cracking).
 • Konstant nedsänkning i vatten rekommenderas ej.
 • Vanligen missfärgas inte natursten, men det kan inte uteslutas.En kompatibilitetstest bör göras innan arbetet startas.
 • Tryckimpregnerat trä- Gråträ skall slipas bort till fast underlag. Ytorna skall vara torra. Bäst resultat fås med AT140 Primer.
 • Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med limfogen (härdad). Notera att limfogar generellt inte bör övermålas. Limfogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Rengöring

Verktyg mm rengörs med lacknafta, härdat lim avlägsnas mekaniskt.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
DensitetDIN 52451-A~1,5 g/cm3
HärdhastighetInternt test vid 23°C och 50%RH

~3,5 mm första dygnet

Klibbfri efter ~15 min

Användningstemperatur +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet -40°C till +90°C
VolymförändringISO 10563~3,4%
HårdhetISO 868~40
SkjuvhållfasthetEN 1465~1,4 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN 53504 S2~2,5 N/mm2
BrottöjningDIN 53504 S2~350%
LagringstidI oöppnad förpackning och tort rum
+5°C till +25°C
12 månader
Bäst före datum Se förpackning
(EXP)

 

  Nedladdningar
  Kontakta produktspecialist

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produktgrupp
  Miljöbedömningar & Intyg