Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

LD714
Akrylfog Pro

LD714 Akrylfog Pro är en miljöanpassad elastiskt akrylatbaserad fogmassa. För tätning och utjämning av fogar inomhus. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Användningsområde

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus runt dörrar och fönster, vägg- och metallpartier,liksom för tätning av sprickor för att för att förhindar luftläckage.  Mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Fogen missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande färger.  

Certifikat

  • Listvit (NCS S 0502-Y)
  • Lättsprutad
  • Luktsvag
  • Övermålningsbar
  • Uppfyller kraven för M1
  • Svanenmärkt

Installation & montering

  • Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne så att inga luftfickor bildas. Eller använd spackel doppad i svag tvålvattenlösning. Skydda fogen mot väta under de första dagarna.
  • Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres

Teknisk information

Densitet 1,65- 1,691600 kg/ m3
Hårdhet Shore A ~47
Torrhalt85%
Konsistenslättsprutad, mjuk pasta
Torktid Yttorr ca 30 minuter beroende på luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1 – 3  dagar beroende på fogtjocklek, luftfuktighet och temperatur
Temperaturbeständighet `-15°C till +75°C
Användningstemperatur +4°C till +40°C
Rörelseupptagning 10%
Övermålningsbarhet Ja med de flesta förekommande färgtyper efter genomhärdning.  Kompatibilitetstest rekommenderas, framförallt vid målning med matta färger.
Lagring Svalt och torrt. Skyddas mot frost.
Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning.
FogdimensioneringBredd  mm x djup mm= sträckförmåga 100ml (m)
 5-7 mm x 3-5mm = ca 3-6m               
 8-12 mm x 5-7 mm = ca 1- 2,5 mm
 13-20 mm x 5-8 mm= ca 0,5 - 1,5 mm
Tomemballage och resterHantering av tomemballage och rester  enligt säkerhetsblad. Flytande rester får ej hällas i avlopp. 
Nedladdningar

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg