Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

LD714
Akrylfog Pro

LD714 Akrylfog Pro är en miljöanpassad elastiskt akrylatbaserad fogmassa. För tätning och utjämning av fogar inomhus. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Användningsområde

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus runt dörrar och fönster, vägg- och metallpartier,liksom för tätning av sprickor för att för att förhindar luftläckage.  Mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Fogen missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande färger.  

Certifikat

 • Listvit
 • Lättsprutad
 • Luktsvag
 • Övermålningsbar
 • Uppfyller kraven för M1
 • Svanenmärkt

Förberedelse

 • Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria och fria från lösa partiklar.
 • Metallytor skall avfettas och löst sittand färg slipas bort.
 • Normalt fodras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
 • Starkt sugande ytor skall förbehandlas med fogmassan utunnad med vatten (1:2). Detta skall sedan torka ca 1 timme.
 • Fogar bottnas och dimensioneras enligt tabell (tabell finns i illbrucks produktkatalog som går att ladda ner från illbrucks hemsida) med bottningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Bottningslisten skall komprimeras ca 25%. Använd ett trubbigt verktyg så att listen inte skadas. 
 • Vid rörelse skall fogdjupet på tunnaste stället skall vara halva fogbredden. Dock aldrig mindre än 6 mm.

Installation & montering

 • Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne så att inga luftfickor bildas. Alternativt eftersläta direkt med spackel doppad i svag tvålvattenlösning. Skydda fogen mot väta under de första dagarna.
 • Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.

Hälsa och Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

Akrylfog Pro är en miljöanpassad elastisk akrylatbaserad fogmassa och uppfyller kraven för M1.

LD714 är lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar. Produkten har god vidhäftning  på de flest byggnadsmaterial och används för tätning och utjämning av fogar inomhus

Förpackning

300 ml patron (12/kartong)

Färg:

 • Listvit (NCS S 0502-Y)

Observera

 • Övermålningsbar efter härdning med de flesta färger på marknaden. På grund av många olika färgvarianter på marknaden rekomenderas att test görs.
 • Bör ej appliceras på fuktiga ytor eller användas där fogen är i konstant vattenkontakt, t.ex. bassänger och vattenreservoarer.
 • Om fogrörelse överstiger 10% (drag/tryck) av fogbredden, rekommenderas högelastiska fogmassor, t.ex. SP519.

Rengöring

Verktyg och spill rengöres direkt  med vatten.

Teknisk information

EgenskapVärde
Densitet~1,6 g/cm3
Skinnbildning~30 min
Genomhärdning~1-3 dygn beroende på dimension, luftfuktighet och temperatur
Shore A~47
Användningstemperatur+5°C till +30°C
Temperaturbeständighet-30°C till +70°C
Lagring

24 månader i obruten förpackning +5°C till +25°C

Skyddas mot frost

Bäst före datumSe förpackning (EXP)

 

Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg