Utforska våra varumärken

FAQ - Vanliga frågor och svar

Varje dag tar vi emot och besvarar många tekniska frågor. Här delar vi med oss av svaren på de mest förekommande frågorna inom fönstertätning och fasadfog.

Utforska våra kategorier nedan för att hitta svar från våra produktspecialister på de vanligaste frågorna. Om din fråga inte besvaras här, kontakta oss.

Råvarubrist

Orsakerna till råvarubristen som påverkar byggbranschen är komplexa och kommer sannolikt att kvarstå under en längre tid. Vi anser att det är viktigt att vara öppna med hur dessa utmaningar påverkar oss, vad det innebär för våra kunder och hur vi kan bidra till att mildra konsekvenserna av bristen på tillgängliga produkter, prishöjningar och andra relaterade frågor. 

För att hålla branschen informerad har vi sammanställt nedanstående frågor och svar om den här krisen. Om du har fler frågor ska du kontakta din lokala representant för CPG Europe. 

Vad beror råvarubristen på?

Vad beror råvarubristen på?

Flera faktorer har bidragit till den rådande råvarubristen inom byggsektorn, bland annat följande: 

 • Den globala störning som covid-19 inneburit
 • Brist på transportkapacitet för att transportera material 
 • Stoppet i Suezkanalen 
 • Kinas dominans när det gäller tillgång till tillgängliga material 
 • Den hårda vintern i Texas stängde viktiga fabriker 

Punkterna ovan innebär att priserna har stigit för de material som nu har blivit svårare att få tag på. I vissa fall har priserna höjts kraftigt på mycket kort tid.   

Vilka material råder det brist på?

Vilka material råder det brist på?

Många material som byggbranschen förlitar sig på för produktion av olika byggnadskomponenter har påverkats. Det inkluderar vissa lösningsmedel, isocyanater, polyoler, silikonpolymer, melamin, akrylater och vinyltrimetoxysilan (VTMO).  

Hur har råvarubristen påverkat CPG Europes priser?

Hur har råvarubristen påverkat CPG Europes priser?

Inom CPG Europe har vi varit tvungna att höja priserna i linje med marknaden för att säkra de komponenter som behövs i våra produkter.  

Vilka av CPG Europes produktlinjer har drabbats?

Vilka av CPG Europes produktlinjer har drabbats?

De CPG Europe-produkter som har drabbats hårdast av råvarubristen är bland annat följande:  

 • Epoxigolvlösningar
 • Fuktsäkra membran 
 • Enkomponentssilikoner och hybrider 
 • PU-skum 
 • En- och tvåkomponentsilikoner 
 • Svällande beläggningar/brandskyddsfärger 
 • Snabbhärdande golvlösningar 
 • Brandfogsprodukter 

Det har lett till prisökningar och begränsad lagertillgänglighet för dessa produkter i ett antal länder.  

Jag arbetar just nu med ett byggprojekt. Hur kan jag ta reda på om CPG Europe har de produkter jag behöver?

Jag arbetar just nu med ett byggprojekt. Hur kan jag ta reda på om CPG Europe har de produkter jag behöver?

Om du är osäker på tillgången på en viss produkt och vill veta mer ska du kontakta din lokala representant för CPG Europe.  

Hur kan CPG Europe hjälpa kunderna med de konsekvenser bristerna får?

Hur kan CPG Europe hjälpa kunderna med de konsekvenser bristerna får?

CPG Europe kan hjälpa kunder med de här problemen på flera olika sätt: 

 • Vi har mycket erfarna tekniska team i hela Europa som kan ge råd om alternativa lösningar när produkter inte är tillgängliga
 • Vi kan arbeta med våra partners och kunder för att hantera leverans av material i syfte att säkerställa att produkter är tillgängliga så snart som möjligt och även se till att restorder inte orsakar problem på plats  
 • Vi kan utnyttja köpkraften av att vara en del av RPM International Inc. för att maximera värdet för kunderna när det gäller kvalitet, kostnad och tillgänglighet 
 • Vi investerar i viktiga produktionsanläggningar och inför fler skift för att öka produktiviteten 
När återgår situationen på råvarumarknaden till det normala?

När återgår situationen på råvarumarknaden till det normala?

Tyvärr kommer den rådande situationen sannolikt att pågå under en längre tid. Det belyser vikten av att leveranskedjan är öppen för samarbetsåtgärder som bidrar till att avhjälpa problemen så mycket som möjligt tills tillgången på material förbättras. 

Fogband

Vad är ett impregnerat fogband?

Vad är ett impregnerat fogband?

Ett skum med öppen cell, impregnerat med ett harts som ger väderbeständiga egenskaper, komprimerat på en rulle och finns i olika bredder och tjocklekar för fogar i fasad och runt fönster samt dörrar. Exempel på ett impregnerat fogband är TP600.

Ska man applicera en fogmassa ovanpå ett impregnerat fogband?

Ska man applicera en fogmassa ovanpå ett impregnerat fogband?

Nej - fogbandet är väderbeständig till minst 600 Pa (motsvarande 70 mph - kategori våldsam storm). Om ett fogband är "täckt" kommer detta att förhindra möjligheten till utvädring av fukt, vilket kan orsaka problem på grund av förhöjd fukthalt i konstruktionen.. Applicering av fogmassa på fogband kan även leda till en tresidig vidhäftning av fogmassan vilket kan förhindra rörelse i den, som kan resulterar i fogsläpp.

Hur fungerar ett impregnerat fogband?

Hur fungerar ett impregnerat fogband?

Hartsimpregneringen och den höga kompressionsnivån resulterar i en sluten cellstruktur som är mycket väderbeständig men förblir diffusionsöppen så att eventuell fukt som kan fastna bakom kan passera som ånga och säkerställa uttorkning av fogen.

Hur väljer jag lämplig storlek på fogbandet?

Hur väljer jag lämplig storlek på fogbandet?

För att göra detta bestämmer mäter man fogbredden och noterar eventuell variation längs fogens längd. Välj rätt tjocklek på bandet baserat på de definierade toleranserna. Dimensionen av fogbandet bestäms av det tillgängliga djupet i fogen, men kan också vara minst motsvarande med den maximala tjockleken, t.ex. 15 (bredd) / 7 - 12 (tjockleksintervall); 20/8 - 15; 20/10 - 18 och ligger minst 1 - 2 mm inuti fogen. Vårt verktyg för att välja fogband kanske kan även vara ett stöd.

Är impregnerade fogband anpassade för rörelsefogar?

Är impregnerade fogband anpassade för rörelsefogar?

Fogbandet kan ta upp de rörelser i förhållande till sin tjocklek (fogbredd) samtidigt som den förblir stabil i fogen. Graden av rörelseförmåga är sannolikt högre än typiska fogmassor av silikontyp.

Vad är ett multifunktionsband?

Vad är ett multifunktionsband?

Ett multifunktionsband är ett impregnerat band som kombinerar tre funktioner: väderbeständighet, termisk- och akustisk isolering och lufttäthet. Jämfört med att täta runt ett fönster med flera olika produkter innebär det en betydande tidsbesparing, upp till 80%. Multifunktionsbanden är vanligtvis bredare (58 mm) än de impregnerade fogbanden. Exempel på multifunktionsband är TP650 och TP652.