Explore our brands

Čo je dôležité vedieť o páskach

Tesniace komprimačné pásky sú výborným riešením pre funkčné utesnenie konštrukčných špár a to tak z pohľadu ich aplikácie ako aj z pohľadu vlastností materiálu. Jednoducho povedané, pásky je možné aplikovať bez ohľadu na počasie, bez prípravy podkladu a na akýkoľvek materiál. Všetko sa navyše deje „suchou“ a čistou cestou, čo je ten najväčší rozdiel oproti tmelom.

Komprimačné pásky sú oproti tmelom vysoko difúzne otvorené. Táto vlastnosť zaručuje stále vysychanie stavebnej špáry. Pásky sú navyše neustále pružné, takže im nerobí problém vyrovnávať aj veľmi vysoké dilatácie.

Čo znamená BG1, BG2 a BGR?

Čo znamená BG1, BG2 a BGR?

BG1 (Záťažová skupina 1) je jednou z klasifikácií, ktoré môže dosiahnuť penová páska po komplexnom otestovaní podľa normy DIN 18 542, ktorá potvrdzuje spôsobilosť pásky pre aplikácie vo vonkajšom prostredí. Hnaný dážď s tlakom 600 Pa je len jedným z parametrov, ktorý musí páska splniť, aby bola klasifikovaná ako BG1. Okrem toho musí vyhovieť ďalším testom ako je vzduchotesnosť, odolnosť UV žiareniu a požiarna odolnosť.

BG2 (Záťažová skupina 2) klasifikuje pásky, ktoré nie sú vystavené poveternostným vplyvom. Jedná sa väčšinou o aplikácie, kde je páska zakrytá. Tu však okrem iného musí páska odolať hnanému dažďu s tlakom 300 Pa.

BG R (Záťažová skupina pre interiéry) je certifikáciou pre vzduchotesnosť. Tu je požiadavka <0,1 m3 / [h ⋅ m ⋅ (daPa) 2/3], ktorá hovorí, že vzduchotesnosť prevláda, pokiaľ cez pásku prejde menej ako 0,1 m3 vzduchu za hodinu a meter špáry pri tlaku 10 Pa.

Čo znamená MF1 a MF2?

Čo znamená MF1 a MF2?

Multifunkčné tesniace pásky sú klasifikované podľa typu zaťaženia, ktorému sú vystavené. Všetky multifunkčné impregnované pásky musia byť rovnako vzduchotesné ako BG R pásky. Záťažové skupiny MF1 a MF2 sa líšia podobne ako skupiny BG1 a BG2 odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti hnanému dažďu.

V ktorých prípadoch použiť pásky typu BG1?

V ktorých prípadoch použiť pásky typu BG1?

Použitie záleží najmä na tom, či bude páska po inštalácii vystavená vysokému alebo nízkemu zaťaženiu. Rozhodovanie zjednodušuje norma DIN 18 542, kde sú jasne definované špecifikácie záťaže. Pásky, ktoré sú trvale vystavené poveternostným vplyvom musia spĺňať kritériá BG1 resp. MF1. Tieto pásky teda musia spĺňať test na hnaný dážď s tlakom 600 Pa. Ak je však páska aplikovaná do špáry, ktorá bude minimálne vystavená poveternostným vplyvom – bude zakrytá lištami – je postačujúca BG2 / MF2, kde je odolnosť proti hnanému dažďu do 300 Pa.

Je možné aplikovať na tesniacu pásku tmel?

Je možné aplikovať na tesniacu pásku tmel?

Pokiaľ je tmel aplikovaný na impregnovanú pásku, dochádza k uzatvoreniu pórov pásky, čím sa zabráni odvetrávaniu vlhkosti zo špáry. Páska tým prestane byť difúzne otvorená. Toto je veľmi dôležité, pretože naakumulovaná vlhkosť negatívne pôsobí na okolité konštrukcie či materiály v nej namontované. Tesniace pásky sú vodotesné proti hnanému dažďu a tým aj difúzne otvorené, takže vlhkosť odchádza smerom von. Akékoľvek dodatočné tmelenie sa preto neodporúča a taktiež je úplne zbytočné.      

Kedy použiť tesniacu pásku a kedy fóliu na exteriérové utesnenie špáry?

Kedy použiť tesniacu pásku a kedy fóliu na exteriérové utesnenie špáry?

Pokiaľ pracujeme s rovnomernou špárou – napr. v novostavbách a drevostavbách, okamžite sa ponúka riešenie s komprimačnou páskou. Páska je po celej svojej dĺžke rovnomerne stlačená, čím dôjde k absolútne dokonalému utesneniu. Samozrejme, že musí byť zvolený správny rozmer pásky!

V prípade, že špáry nie sú všade rovnaké, a majú rozdielne šírky, sú lepším riešením tesniace fólie, ktoré sa navyše na priľahlé ostenie lepia.

Prečo sa oplatí preferovať drahšie pásky?

Prečo sa oplatí preferovať drahšie pásky?

Všetky kvalitné pásky sú vždy testované na vzduchotesnosť, vodotesnosť a funkčnosť renomovanými skúšobnými inštitútmi ako je MPA Bau Hannover a IFT Rosenheim. V testreporte potom nájdeme spoľahlivé informácie o hodnotách, aké produkt dosiahol. Toto a ďalšie vlastnosti pásky potom slúžia ako podklad pre zaradenie produktu do jednotlivých kategórií BG1/BG2 resp. MF1/MF2.

Výkon pásky má rozhodujúci vplyv na to, ako si páska udrží svoje funkčné vlastnosti za určité časové obdobie. Napr. lacné pásky, ktoré majú menej materiálu, majú postačujúcu tesnosť a na začiatku šetria náklady. Pri drahých páskach je však navyše garantovaná veľmi dlhá životnosť a teda návratnosť investície pre investora je niekoľkonásobná. To je tiež dôvod, prečo u väčšiny komprimačných pások garantujeme funkčnosť minimálne 10 rokov.

Ako zistím správny rozmer pásky?

Ako zistím správny rozmer pásky?

Postupujte nasledovne:

  1. Najskôr odmerajte šírku špáry, do ktorej chcete pásku umiestniť (podľa RAL min. 8 mm)
  2. Rozmer pásky zvoľte tak, že pásku jednoducho vtlačíte do špáry – napr. zistená šírka špáry je 8 mm. Pre túto špáru zvoľte pásku so šírkou 7-12 mm.
  3. Hĺbka špáry závisí na kvalite povrchu konštrukcie. Pokiaľ je povrch hrubý alebo nerovný, bude nutné použiť širšiu pásku než pri hladkom povrchu konštrukcie.