Explore our brands

Komprimačné pásky pri montáži okien

Kvalitné okno robí kvalitná montáž

Časy, kedy sa okná montovali len s použitím PUR peny sú nenávratne preč. Zmenili sa tak technologické požiadavky stavieb - budovy sú stále tesnejšie, ako aj kvalitatívne – investori vyžadujú stále vyššiu kvalitu materiálov. K zmenám však došlo aj v legislatíve. Už od roku 2010 je v platnosti vykonávacia norma STN 73 3134, ktorá jednoznačne stanovuje ako otvorovú výplň zabudovať a ako správne utesniť špáru medzi oknom a ostením (pripájacia špára).

Jednou z možností je systém PUR peny ako tepelného izolantu a hydroizolačného uzáveru na exteriérovej strane a parotesného na strane interiérovej. Omnoho jednoduchšou a rýchlejšou metódou sú komprimačné pásky, ktoré vyššie uvedený systém nahrádzajú.

Komprimačné pásky je možné aplikovať do akéhokoľvek typu ostenia a na akýkoľvek typ stavby. Ideálne sú samozrejme pre novostavby vďaka dobre pripravenému osteniu a rovinnosti.

Komprimačné pásky, ako jeden materiál, fungujú ako 3-vrstvový tesniaci systém podľa tejto schémy:

  • Interiérová parotesná a vzduchotesná vrstva
  • Vnútorná tepelne izolačná vrstva
  • Exteriérová hydroizolačná vrstva

Komprimačné pásky je možné aplikovať do akéhokoľvek typu ostenia a na akýkoľvek typ stavby. Ideálne sú samozrejme pre novostavby vďaka dobre pripravenému osteniu a rovinnosti.

Komprimačné pásky, ako jeden materiál, fungujú ako 3-vrstvový tesniaci systém podľa tejto schémy:

  1. Interiérová parotesná a vzduchotesná vrstva
  2. Vnútorná tepelne izolačná vrstva
  3. Exteriérová hydroizolačná vrstva

Typy komprimačných pások illbruck

Tepelne izolačná, vodotesná a UV stabilná komprimovaná páska, ktorá umožňuje utesnenie špár od 2 mm do 40 mm. Overená životnosť 20 rokov!

Čítajte viac

Impregnovaná predstlačená penová tesniaca páska na bezpečné utesnenie dilatačných špár proti prívalovému dažďu.

Čítajte viac

Predkomprimovaná páska illmod Eco slúži na utesnenie proti priechodu vody v špárach a napojeniach pri montáži okien.

Čítajte viac

TP603 illac 600 je predstlačená impregnovaná penová páska. Používa sa hlavne v dilatačných špárach, kde možno zvlášť oceniť schopnosť pásky vyrovnať rozmerové tolerancie.

Čítajte viac

Impregnovaná komprimovaná multifunkčná páska určená na komplexné utesnenie parapetnej špáry. Je vhodná najmä na utesnenie pripájacích dilatačných špár otvorových výplní. Vytvorený […]

Čítajte viac

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcou najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie špár.

Čítajte viac

Typické stavebné detaily so systémom TP652 illmod Trio+

Okno umiestnené na stred ostenia murovanej stavby.

Okno osadené na stred ostenia murovanej konštrukcie s vonkajším zateplením.

Okno umiestnené do líca muriva s vonkajším zateplením

Okno osadené na stred ostenia staršej tehlovej konštrukcie. Ostenie je pred aplikáciou vyrovnané tepelne izolačnou maltou.

Okno umiestnené na stred ostenia drevenej konštrukcie.

Okno umiestnené na stred ostenia drevenej konštrukcie s vonkajším kontaktným zateplením a vnútornou sadrokartónovou fasádou.

Okno umiestnené do priestoru tepelnej izolácie s vyložením 200 mm.