Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP652
illmod Trio+

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcou najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie špár.

Aplikácia

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcou najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie špár. Naviac sa jedná o produkt neobsahujúci a nevylučujúci žiadne škodlivé látky a emisie. Páska, oproti pôvodnej variante, nadobudla tvarové zmeny, čím bolo dosiahnuté širšie využitie pre špáry v prostredí pasívnej a nízkoenergetickej výstavby, bežnej výstavby, rekonštrukcií a zateplenia špár. 

 • pre rýchlu montáž okien
 • využiteľnosť pre veľké rozpätie špár
 • rýchla inštalácia nezávislá na teplote
 • ideálna pre dilatačné špáry

Spracovanie

 • Po zistení hĺbky stavebného dielu špáry zvoľte rozmer pásky v súlade s tabuľkou
 • Otvor v stene zbavte hrubých stavebných nečistôt a zvyškov malty
 • V oblasti utesňovania špáry je potrebné murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D murovacie tvarovky a pod. 
 • Rám okna očistite čističom AA404
 • Po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na očistený rám
 • Osaďte okno do otvoru. Pri malých šírkach špár sa odporúča navlhčenie pásky
 • Dbajte na to, aby strana so svetlo šedou páskou smerovala dovnútra miestnosti

Použitie ako "vstrekovaná podložka" - predmet patentovej prihlášky 

Podľa normy STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovania a skúšanie, je potrebné preniesť sily od okien namontovaných do ostenia pomocou dištančných podložiek do stenovej konštrukcie. Použiteľnosť montážneho lepidla na okná SP351 ako dištančnej podložky s dostatočnou pevnosťou v tlaku bola posúdená skúškou stavebného dielca v inštitúte ift Rosenheim (skúšobný protokol 14-001437-PR01). Podložka má okrem toho vystužujúcu funkciu a pôsobí pozitívne proti zvislému a vodorovnému pôsobeniu vlastnej hmotnosti konštrukcie a proti zaťaženiu tlakom a závanom vetra. V miestach, kde majú byť osadené bočné a vrchné dištančné prvky, vystrihnete pred montážou okna v tesnení (napr. illmod TP652 Trio+) nožnicami rovnoramenný trojuholník, ktorý po montáži úplne vyplňte lepidlom SP351. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102B1, obtiažne zápalný
Tepelná vodivosťDIN 52 612λ 0,048 W/m . K
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 60 mm 0,8 W/(m2.K)
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 70 mm 0,7 W/(m2.K)
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 80 mm 0,6 W/(m2.K)

Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy (sd) -exteriér

EN ISO125723,9 m
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy (sd) - interiérEN ISO1257215,1 m
Špárová prievzdušnosťEN 1026a<0.1 m3/[h·m·(daPa)2/3]
Tesnosť proti prívalovému dažďuEN 10271050 Pa
Znášanlivosť so stavebnými materiálmiDIN 18 542zabezpečená podľa BG1 pri výrobku s rozpúšťadlami alebo zmäkčovadlami urobiť test kompatibility
Vzduchová nepriezvučnosť v špáre 15 mmEN ISO 717-151 dB (jednostranne omietnutá špaleta)
Tepelná odolnosť -30 °C až +80 °C
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Skladovacia doba 9 mesiacov
Teplota skladovania 0 °C až +20 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty