Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP652
illmod Trio+

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcu najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie škár.

Aplikácia

illmod Trio + je už druhou generáciou komplexnej tesniacej pásky spĺňajúcu najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie škár. Naviac sa jedná o produkt neobsahujúci a nevylučujúci žiadne škodlivé látky a emisie. Páska, oproti pôvodnej variante nadobudla tvarové zmeny, čím bolo docielené širšieho využitia pre škáry v prostredí pasívnej a nízkoenergetickej výstavby, bežnej výstavby,  rekonštrukcií, zateplenie škár. 

 • Pre rýchlu montáž okien
 • využiteľnosť pre veľké rozpätie škár
 • rýchla inštalácia nezávislá na teplote
 • ideálna pre dilatačné škáry

Spracovanie

 • po zistení hĺbky stavebného dielu škáry, zvoľte rozmer pásky v súlade s tabuľkou
 • otvor v stene zbavte hrubých stavebných nečistôt a zvyšku malty
 • v oblasti utesňovania škáry je potrebné murivo zarovnať maltou, najmä ak sa jedná o P+D murovacie tvárovky a pod. 
 • rám okna očistite čističom AA404
 • po otvorení role odrežte nadmerne skomprimovaný začiatok. Pásku nalepte samolepiacou stranou na očistený rám
 • osaďte okno do otvoru. Pri malých šírkach škár sa odporúča navlhčenie pásky
 • dbajte na to, aby strana so svetlo šedou páskou smerovala dovnútra miestnosti

Použitie ako "vstrekovaná podložka" - predmet patentovej prihlášky 

Podľa normy STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovania a skúšanie, je potrebné preniesť sily od okien namontovaných do ostenia pomocou dištančných podložiek do stenovej konštrukcie. Použiteľnosť montážneho lepidla na okná SP351 ako dištančnej podložky s dostatočnou pevnosťou v tlaku bola posúdená skúškou stavebného dielca v inštitúte ift Rosenheim (skúšobný protokol 14-001437-PR01). Podložka má okrem toho vystužujúcu funkciu a pôsobí pozitívne proti zvislému a vodorovnému pôsobeniu vlastnej hmotnosti konštrukcie a proti zaťaženiu tlakom a závanom vetra. V miestach, kde majú byť osadené bočné a vrchné dištančné prvky, vystrihnete pred montážou okna v tesnení (napr. illmod TP652 Trio+) nožnicami rovnoramenný trojuholník, ktorý po montáži úplne vyplňte lepidlom SP351. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102B1, obtiažne zápalný
Tepelná vodivosťDIN 52 612λ 0,048 W/m . K
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 60 mm0.8 W/(m2.K)
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 70 mm0.7 W/(m2.K)
Súčiniteľ prestupu tepla U-hĺbka okna 80 mm0.6 W/(m2.K)
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy (sd) - ext.EN ISO125723.9 m
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy(sd) - int.EN ISO1257215.1 m
Škárová prievzdušnosťEN 1026a<0.1 m3/[h·m·(daPa)2/3]
Tesnosť proti prívalovému dažďuEN 10271050 Pa
Znášanlivosť so stavebnými materiálmiDIN 18 542zaistená podľa BG1 pri výrobku s rozpúšťadlami alebo zmäkčovadlami urobiť test kompatibility
Vzduchová nepriezvučnosť v škáre 20 mmEN ISO 717-158 dB (jednostranne omietnutá špaleta)
Teplotná odolnosť-30 °C až +80 °C
Aplikačná teplotabez obmedzení
Skladovacia doba9 mesiacov
Skladovacia teplota0 °C až +20 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty