Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP602
illmod max

illbruck TP602 illmod max je impregnovaná predstlačená penová tesniaca páska na bezpečné utesnenie dilatačných špár proti prívalovému dažďu.

Aplikácia

illbruck TP602 illmod max je impregnovaná predstlačená penová tesniaca páska na bezpečné utesnenie dilatačných špár proti prívalovému dažďu. Páska bola vyvinutá pre veľmi nepravidelné špáry s premenlivou šírkou, s akými sa možno stretnúť najmä v stavebníctve a priemysle.

 • iba 2 rozmery pások pre špáry od 5 do 24 mm
 • aplikácia pri akejkoľvek teplote
 • vodotesná do 600 Pa
 • odolná UV žiareniu a poveternostným vplyvom 
 • nevytvrdzuje, v špáre sa roztiahne a vyplní ju
 • vyrovná vysoké nerovnosti špár 5 - 15 mm alebo 10 - 24 mm

Spracovanie

 • po zistení šírky špáry zvoľte zodpovedajúci rozmer pásky, buď 5 až 15 mm alebo 10 až 24 mm
 • odrežte nadmerne stlačený začiatok pásky, tzn. prvé 2 cm
 • pri rezaní pásky na potrebnú dĺžku pridajte najmenej 2 cm/m
 • pri zvislých špárach začnite s montážou odspodu. Konce pásky sa spájajú na tupo
 • pásku lepte na pripravené plochy, ktoré sú zbavené prachu a voľných častíc. Boky strany špár by mali byť rovnobežné. V prípade drobivého, prašného a nenosného podkladu použite na jeho prípravu impregnáciu ME901 alebo ME902
 • z technických dôvodov vložte pásku do špáry tak, aby čelo pásky bolo min. o 2 mm hlbšie, ako predná hrana boku špáry
 • mokré špáry môžu neutralizovať samolepiacu vrstvu, ktorá slúži ako pomôcka pri montáži. V takom prípade pásku illbruck TP602 illmod Max dočasne zafixujte drevenými klinkami, než expanduje na potrebnú šírku
 • pred aplikáciou náterových a tesniacich hmôt na TP602 najskôr overte znášanlivosť u výrobcu

 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102 B1(obtiažne zápalná); P-NDS 04-668
Súčiniteľ tepelnej vodivosti DIN 52 612λ10   0,055 W/m • K
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy sd≤100
Súčiniteľ difúzneho odporuEN ISO 12 572µ ≤ 100
Tepelná odolnosť -30 °C až +90 °C
Odolnosť proti poveternostným vplyvomDIN 53 387požadavky splnené
Odolnosť proti prívalovému dažďuEN 1027do 600 Pa
Zatriedenie podľa DIN 18 542kategória namáhania BG1
Znášanlivosť s bežnými materiálmi DIN 18 542nevyvoláva koróziu železa, zinku, ocele, pozinkovaného plechu, hliníka a medi, žiadne škodlivé vzájomné pôsobenie s betónom, pórobetónom, tehlami, silikátovými výrobkami, tvrdým PVC, plexisklom a drevom, informácie o ďalších materiáloch na vyžiadanie
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Teplota skladovania +1 °C až +20 °C
Skladovacia doba 24 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty