Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

TP602 ILLMOD 600 MAX

illmod max

Impregnovaná predstlačená penová tesniaca páska na bezpečné utesnenie dilatačných špár proti prívalovému dažďu.

Aplikácia

Impregnovaná predstlačená penová tesniaca páska na bezpečné utesnenie dilatačných špár proti prívalovému dažďu. Páska bola vyvinutá pre veľmi nepravidelné špáry s premenlivou šírkou, s akými sa možno stretnúť najmä v stavebníctve a priemysle.

Certifikát

 • iba 2 rozmery pásky pre špáry od 5 do 24 mm
 • aplikácia pri akejkoľvek teplote
 • vodotesná do 600 Pa
 • odolná UV žiareniu a poveternostným vplyvom 
 • nevytvrdzuje, v špáre sa roztiahne a vyplní ju
 • vyrovná vysoké nerovnosti špár 5 - 15 mm alebo 10 - 24 mm

Spracovanie

 • Po zistení šírky špáry zvoľte zodpovedajúci rozmer pásky, buď 5 až 15 mm alebo 10 až 24 mm
 • Odrežte nadmerne stlačený začiatok pásky, tzn. prvé 2 cm
 • Pri rezaní pásky na potrebnú dĺžku pridajte najmenej 2 cm/m
 • Pri zvislých špárach začnite s montážou odspodu. Konce pásky sa spájajú na tupo
 • Pásku lepte na pripravené plochy, ktoré sú zbavené prachu a voľných častíc. Boky strany špár by mali byť rovnobežné. V prípade drobivého, prašného a nenosného podkladu použite na jeho prípravu impregnáciu ME901 alebo ME902
 • Z technických dôvodov vložte pásku do špáry tak, aby čelo pásky bolo min. o 2 mm hlbšie, ako predná hrana boku špáry
 • Mokré špáry môžu neutralizovať samolepiacu vrstvu, ktorá slúži ako pomôcka pri montáži. V tomto prípade pásku dočasne zafixujte drevenými klinkami, než expanduje na potrebnú šírku
 • Pred aplikáciou náterových a tesniacich hmôt na TP602 najskôr overte znášanlivosť u výrobcu

 

Popis

Mäkčený polyuretán s otvorenými pórmi, impregnovaný syntetickou živicou. Impregnácia pôsobí tiež ako prevencia proti napadnutiu materiálu hubami a pliesňami.

Forma dodania

 • Páska je dodávaná predstlačená v roliach, potiahnutá z jednej strany samolepiacou vrstvou, ktorá uľahčuje montáž.
 • Farba: čierna
Hrúbka páskyŠírka tesnenej špáry (mm) 
     15      5-15
     25     10-24

Dôležité upozornenie

Zvyšné role v otvorených kartónoch zaťažte, aby sa zabránilo expanzii rolí na objeme smerom do boku. Páska na utesňovanie špár sa v rohoch napája na tupo. Pásku nastrihajte tak, aby v rohoch vznikli dostatočné presahy a pásky na seba zľahka tlačili. Prípadné viditeľné netesnosti vyplňte s SP525. Páska nesmie prísť do kontaktu s chemikáliami obsahujúcimi rozpúšťadlá alebo agresívne látky. Pri nedodržaní zasunutia pásky do špáry min. 2 mm môže v niektorých prípadoch dochádzať k negatívnym zmenám vodotesnosti pásky. V prípade potreby utesnenia špár, ktoré sú na úrovni vonkajšej roviny fasády, nás vždy kontaktujte a konzultujte. Rýchlosť expanzie pásky je závislá na okolitej teplote. Pri nízkych alebo mínusových teplotách môže kompletné vyplnenie/utesnenie špáry trvať až desiatky hodín. Nejde však o vadu výrobku. Pre urýchlenie expanzie skladujte pásku v teple alebo materiál po aplikácii nahrievajte teplým vzduchom. Pritom ale nesmie dôjsť k prekročeniu tepelnej odolnosti pásky.

Pri mechanickom zaťažení zabudovanej pásky obrusom a pod. môže dôjsť k drobeniu materiálu na povrchu. Toto však nemá negatívny vplyv na funkčnosť produktu a jeho vodotesnosť, elasticitu, UV stabilitu a tepelne technické vlastnosti. Ide len o estetickú záležitosť.   

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102 B1(obtiažne zápalná); P-NDS 04-668
Súčiniteľ tepelnej vodivosti DIN 52 612λ10   0,055 W/m.K
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy sd ≤ 100
Súčiniteľ difúzneho odporuEN ISO 12 572µ ≤ 100
Tepelná odolnosť -30 °C až +90 °C
Odolnosť proti poveternostným vplyvomDIN 53 387požiadavky splnené
Odolnosť proti prívalovému dažďuEN 1027do 600 Pa
Zatriedenie podľa DIN 18 542kategória namáhania BG1
Znášanlivosť s bežnými materiálmi DIN 18 542nevyvoláva koróziu železa, zinku, ocele, pozinkovaného plechu, hliníka a medi, žiadne škodlivé vzájomné pôsobenie s betónom, pórobetónom, tehlami, silikátovými výrobkami, tvrdým PVC, plexisklom a drevom, informácie o ďalších materiáloch na vyžiadanie
Aplikačná teplota bez obmedzenia
Skladovacia teplota +1 °C až +20 °C
Doba skladovania 24 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina