Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP510
Univerzálny stavebný tmel

Všestranný stavebný tmel s výbornou spracovateľnosťou a CE certifikáciou.

Aplikácia

Ideálny tmel na vytvorenie trvalého utesnenia styčných a dilatačných špár v stavebníctve aj priemysle. Tmel je odolný poveternostným vplyvom, starnutiu a je UV stabilný. Aplikovateľný v interiéri aj exteriéri.

Certifikát

 • výborná spracovateľnosť
 • priľnavosť na široký rad podkladov
 • odolný UV a poveternostným vplyvom
 • neobsahuje silikón
 • bez zápachu pri spracovaní
 • zdravotne nezávadný a ekologický
 • pretierateľný

Spracovanie

Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné ju najskôr vyplniť vhodným výplňovým materiálom. Vložením PE povrazca, fólie alebo pásky zabránite nežiaducemu priľnutiu následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno).
 • V prípade výplňového materiálu je nutné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom, napr. PE povrazec alebo pásku. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu používajte výhradne tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán. Minimálny rozmer prierezu tmelu by mal byť 5x5 mm.
 • V prípade že pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo pri aplikácii dôjde k priľnutiu tmelu na tri plochy, je nutné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu.
 • Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch styčných plôch, musí byť minimálne 7mm tmelu na každej podkladovej ploche.

Spracovanie

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou. Tmel zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky.
 • Špáru vyplňte bezo zvyšku. Vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru a použite pri tom prostriedok na vyhladzovanie AA300 (1 polievková lyžica AA300 na cca 2 litre vody).
 • Nariedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj. Vyhladenie urobte skôr, než sa začne tvoriť povrchová kôra.
 • Lepiacu pásku potom ihneď odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry. Nadbytočné množstvo roztoku AA300 potom dôkladne otrite.

 

 

Technická specifikace

Objemová hmotnosť ISO1183-1 1,55 g/cm³
Tvrdosť podľa Shore A DIN 53 505 cca 30
Vytvorenie povrchovej kôry  cca 45 minút
Rýchlosť vytvrdzovania  cca 2,5 mm / deň
Zmrštenie po vytvrdnutí DIN EN ISO 10563 3%
Maximálna povolená deformácia  ±20%
Trieda tmelu ČSN EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20LM
Pretiahnutie pri pretrhnutí DIN 53504 cca 500%
E-modul pri 100% natiahnutí DIN EN ISO 8339 0,5 N/mm2
Tepelná odolnosť  -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota  +5 °C až +40 °C
Teplota skladovania  +5 °C až +25 °C
Doba skladovania  12 mesiacov v uzatvorenom originálnom balení
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty