Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP510 FLEX SEAL 20

Stavebný tmel

Všestranný stavebný tmel s výbornou spracovateľnosťou a CE certifikáciou.

Aplikácia

Ideálny tmel na vytvorenie trvalého utesnenia styčných a dilatačných špár v stavebníctve aj priemysle. Tmel je odolný poveternostným vplyvom, starnutiu a je UV stabilný. Aplikovateľný v interiéri aj exteriéri.

Certifikát

 • výborná spracovateľnosť
 • priľnavosť na široký rad podkladov
 • odolný UV a poveternostným vplyvom
 • neobsahuje silikón
 • bez zápachu pri spracovaní
 • zdravotne nezávadný a ekologický
 • pretierateľný

Príprava

 • Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a nečistôt.
 • Nesavé podklady s uzatvorenými pórmi očistite čistiacim prípravkom AA404.
 • V prípade citlivých povrchov zrieďte čistiaci prípravok AA404 vodou (nutné odskúšať).

Spracovanie

Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné ju najskôr vyplniť vhodným výplňovým materiálom. Vložením PE povrazca, fólie alebo pásky zabránite nežiaducemu priľnutiu následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno).
 • V prípade výplňového materiálu je nutné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom, napr. PE povrazec alebo pásku. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM.
 • Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu používajte výhradne tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán. Minimálny rozmer prierezu tmelu by mal byť 5x5 mm.
 • V prípade že pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo pri aplikácii dôjde k priľnutiu tmelu na tri plochy, je nutné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu.
 • Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch styčných plôch, musí byť minimálne 7mm tmelu na každej podkladovej ploche.

Spracovanie

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou. Tmel zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky.
 • Špáru vyplňte bezo zvyšku. Vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru a použite pri tom prostriedok na vyhladzovanie AA300 (1 polievková lyžica AA300 na cca 2 litre vody).
 • Nariedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj. Vyhladenie urobte skôr, než sa začne tvoriť povrchová kôra.
 • Lepiacu pásku potom ihneď odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry. Nadbytočné množstvo roztoku AA300 potom dôkladne otrite.

 

 

Popis

Hybridný tmel s veľmi dobrou spracovateľnosťou a priľnavosťou na široký rad podkladov. Vytvrdzovanie prebieha na základe kontaktu materiálu so vzdušnou vlhkosťou. Pri aplikácii na vertikálne plochy má minimálnu stekavosť. Maximálna povolená deformácia tmelu je ± 20 %.

Forma dodania

 • kartuša 310 ml
 • saláma 600 ml

Dôležité upozornenie

V prípade statických spojov s malou deformáciou (do 5%) je možné tmel natrieť v celom rozsahu. Pri špárach s väčším pohybom (>5%) sa odporúča natrieť tmel len na okraj spoja cca 1 mm. Povrchy obsahujúce decht a bitúmen nie sú vhodné podklady na tmelenie. Pri kontakte tmelu s niektorými organickými elastomérmi ako je EPDM, APTK alebo neoprén, môže dôjsť k zafarbeniu tmelu. Na prírodnom kameni, napr. mramore alebo na žule môže dôjsť v kontakte podkladovej plochy a tmelu ku vzniku škvŕn následkom pôsobenia látok. Tmel nie je možné používať v priestoroch bez prísunu vzduchu, pretože na vytvrdnutie potrebuje vzdušnú vlhkosť. V niektorých prípadoch môže materiál zožltnúť. K tomu môže dôjsť pri kontakte tmelu s lepidlami, inými tmelmi alebo agresívnymi chemikáliami. Tmel nie je určený na tmelenie štrukturálnych fasád (SG aplikácia), na spájanie okrajov izolačných skiel, lepenie akvárií a použitie v medicínskom a farmaceutickom priemysle. Produkt nie je vhodný na aplikácie trvale vystavené pôsobeniu stojatej alebo minimálne odtekajúcej vody alebo na aplikácie pod vodou. Nie je otestovaný na lepenie zrkadiel.

Čistenie

Čerstvý tmel môžete odstrániť čističom AA404 alebo čistiacimi obrúskami. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky, pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou.

Technická specifikace

Objemová hmotnosť ISO1183-1 1,55 g/cm³
Tvrdosť podľa Shore A DIN 53 505 cca 30
Vytvorenie povrchovej kôry  cca 45 minút
Rýchlosť vytvrdzovania  cca 2,5 mm / deň
Zmrštenie po vytvrdnutí DIN EN ISO 10563 3%
Maximálna povolená deformácia  ±20%
Trieda tmelu ČSN EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20LM
Pretiahnutie pri pretrhnutí DIN 53504 cca 500%
E-modul pri 100% natiahnutí DIN EN ISO 8339 0,5 N/mm2
Tepelná odolnosť  -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota  +5 °C až +40 °C
Teplota skladovania  +5 °C až +25 °C
Doba skladovania  12 mesiacov v uzatvorenom originálnom balení
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina