Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

SP030 CRYSTAL CLEAR ADHESIVE

Číry lepiaci tmel

Transparentný tmel na lepenie priehľadných sklenených plôch, kde je vyžadovaný precízny vzhľad, čírosť a priehľadnosť tmelového uzáveru.

Aplikácia

Produkt je ideálny na lepenie a tmelenie širokého spektra stavebných materiálov a hlavne priehľadných sklenených plôch, kde je vyžadovaný precízny vzhľad, čírosť a priehľadnosť tmelového uzáveru. Produkt má výbornú priľnavosť predovšetkým na sklo, eloxovaný hliník a nerezovú oceľ.

 • neobsahuje silikón
 • bez zápachu pri spracovaní
 • zdravotne nezávadný a ekologický
 • pretierateľný
 • UV stabilný 

Príprava

Príprava podkladovej plochy

 • Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a nečistôt
 • Nesavé podklady s uzatvorenými pórmi očistite pomocou čistiaceho prípravku AA404
 • V prípade citlivých povrchov zrieďte čistiaci prípravok AA404 vodou (podtrebné vyskúšať)


Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné najskôr ju vyplniť vhodným výplňovým materiálom 
 • Vložením PE povrazca, fólie alebo pásky zabránite nežiaducemu priľnutiu následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno)
 • V prípade výplňového materiálu je nutné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom, napr. PE povrazec alebo pásku. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitumén obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM
 • Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu použite iba tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán
 • Minimálny rozmer prierezu tmelu by mal byť 5x5 mm. Pokiaľ pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo pri aplikácii dôjde k priľnutiu tmelu na tri plochy, je nutné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu 
 • Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch kontaktných plôch, musí byť minimálne 7 mm tmelu na každej podkladovej ploche. 

Spracovanie

Vyplnenie špár

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame oblepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou 
 • Tmel zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
 • Škáru vyplňte bezo zvyšku. Vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru
 • Na vyhladenie použite roztok AA300
 • Vyhladenie urobte skôr ako sa začne tvoriť povrchová kôra
 • Lepiacu pásku následne ihneď odstráňte aby sa zamedzilo poškodeniu tvoriacej sa kôry 
 • Zvyšné množstvo roztoku z AA300 následne dôkladne utrite 


Lepenie

 • Tmel aplikujte v prúžkoch alebo pásoch pomocou špeciálneho ozubeného hladítka, aby sa vlhkosť mohla dostať do kontaktu s materiálom 
 • Podkladové plochy by mali byť k sebe ihneď pritlačené
 • Je potrebné vyhnúť sa bodovému alebo celoplošnému nanášaniu lepidla 
 • Pokiaľ lepidlo úplne nevytvrdne, musí byť lepený predmet zabezpečený proti spadnutiu alebo skĺznutiu vhodnými prostriedkami, napr. lepiacou páskou, klátikmi a pod. 
 • Tieto predmety by však nemali brániť potrebnej cirkulácii vzduchu medzi prúžkami SP030
 • Podporné prostriedky je možné odstrániť až po úplnom vytvrdnutí lepidla

Bezpečnostné upozornenia

Tesniacu hmotu uchovávajte mimo dosahu detí. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste. 

Popis

Úplne transparentný jednokomponentný hybridný tmel reagujúci vzdušnou vlhkosťou. Produkt je vysoko šetrný voči používateľovi aj k životnému prostrediu. 

Forma dodania

Kód produktuFarbaObsah balenia v mlObsah kartónu
 
378255číra31012 kartuší

 

 

Dôležité upozornenie

V prípade statických spojov s malou deformáciou (do 5%) je možné tmel natrieť v celom rozsahu. Pri špáre s väčším pohybom (>5%) sa odporúča natrieť tmel iba na okraj spoja cca 1 mm. Povrchy obsahujúce decht a bitumén nie sú vhodnými podkladmi na tmelenie. Pri kontakte tmelu s niektorými organickými elastomérmi ako je EPDM, APTK alebo neoprén môže dôjsť k zafarbeniu tmelu. Na prírodnom kameni, napr. mramore alebo žule môže dôjsť pri kontakte podkladovej plochy a tmelu k vzniku škvŕn následkom pôsobenia látok. Tmel nie je možné používať v priestoroch bez prísunu vzduchu, pretože na vytvrdnutie potrebuje vzdušnú vlhkosť. Za niektorých okolností môže dôjsť k zažltnutiu materiálu. Môže sa to stať v prípade kontaktu tmelu s lepidlami, inými tmelmi alebo agresivnými chemikáliami. Tmel nie je určený na tmelenie štrukturálnych fasád SG aplikácie, na spojenie okrajov izolačných skiel, lepenie akvárií a použitie v medicínskom a farmaceutickom priemysle. Produkt nie je vhodný pre aplikácie trvalo vystavené pôsobeniu stojatej alebo minimálne odtekajúcej vody alebo pre aplikácie pod vodou. Nie je otestovaný na lepenie zrkadiel.

Čistenie

Čerstvý tmel môžete odstrániť čističom AA404 alebo čistiacimi obrúskami. Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou. 

Technická specifikace

Vlastnosť NormaKlasifikácia
Báza hybridný systém
Systém vytvrdzovania chemické vytvrdzovanie
Objemová hmotnosťDIN 52 451 - A1,04 g/cm3
ZmrštenieDIN EN ISO 10563cca 2,7 %
Vytvorenie povrchovej kôry*  cca 10 minút
Rychlosť vytvrdzovania*  3,5 mm za 24 hodín
Predĺženie pri pretrhnutíDIN 53504 S2cca 350 %
Tvrdosť Shore - A 29
E-modul 100%DIN 53505/ISO 8680,6 N/mm2
Tepelná odolnosť -40 °C až +80 °C
Aplikačná teplota (platí aj pre podklad) +5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C
Doba skladovania 12 mesiacov

*Pri teplote +23 °C a 50% R.V.V.

  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina