Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

PU108
Lepidlo na drevo D4

illbruck PU108 je vysoko kvalitné konštrukčné lepidlo kategórie D4 na báze modifikovaného polyuretánu, určené na použitie v stavebníctve a drevopriemysle.

Aplikácia

illbruck PU108 je vysoko kvalitné konštrukčné lepidlo kategórie D4 na báze modifikovaného polyuretánu, určené na použitie v stavebníctve a drevopriemysle. Je určené na lepenie rôznych materiálov na báze dreva, sendvičových konštrukcií a stolárskych výrobkov. Lepidlo je ideálne na plošné aj detailné lepenie. Pri aplikácii lepidla sa používa bežná aplikačná pištoľ alebo klasická trubička. 

 

 

 • nezničiteľný spoj do 45 minút
 • lepidlo triedy D4 podľa EN204
 • brúsiteľné už po 30 minútach
 • pretierateľné
 • veľmi rýchly proces vytvrdzovania

Príprava

 • Povrchy musia byť nosné, čisté, bez prachu, mastnoty a nečistôt 
 • Hladké povrchy pred nanesením lepidla zdrsnite brúsnym papierom

Spracovanie

 • Plechovku pred použitím dôkladne cca 20 krát pretraste
 • Dózu naskrutkuje na pištoľ alebo trubičku, ventil musí smerovať dole
 • Lepidlo aplikujte vždy len na jeden z lepených materiálov
 • Bezprostredne po nanesení začne lepidlo "opadávať"
 • Množstvo vytlačeného lepidla je možné regulovať spúšťou a nastavením regulačnej skrutky na pištoli
 • Vytlačené lepidlo vytvorí po niekoľkých sekundách tenkú vrstvu medovej farby (cca 1 mm)
 • Počkajte pokiaľ lepidlo z väčšej časti opadne, a následne spojte lepené plochy

Popis

Jednozložkový modifikovaný polyuretán vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou. 

Forma dodania

Plechová dóza 750 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ alebo trubičku.

Dôležité upozornenie

Lepidlo používajte len v dobre vetraných miestnostiach! Pred aplikáciou je vhodné zakryť priľahlé plochy. Nevytvrdnuté lepidlo je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom illbruck AA290 PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnuté lepidlo je možné odstrániť iba mechanicky. Pri transporte dóz s lepidlom vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Ďalšie informácie nájdete na etikete a v bezpečnostnom liste. 

 

 

Čistenie

 • Pištoľ vyčistite, akonáhle začne lepidlo z dózy vytekať veľmi pomaly. Dózu, ktorá je na pištoli najprv vyprázdnite a potom demontujte podľa popisu
 • Vrchnú časť aplikačnej pištole očistite pomocou illbruck AA290 PUR čističa. Očistite hornú stranu vnútorného krúžku 
 • Plechovku s AA290 PUR čističom naskrutkujte na pištoľ a stlačením spúšte vypustite "poriadnu" dávku, aby ste z pištole odstránili zvyšok lepidla. Čistič nechajte vo vnútri pôsobiť cca 15 minút 
 • Krúžok aplikačnej pištole opäť dôkladne očistite a skontrolujte, či je vo vnútri čistý. Následne naskrutkujte novú dózu lepidla
 • Dózu s lepidlom ponechajte aj na len jeden krát použitej aplikačnej pištoli 
 • Vyčistenú aplikačnú pištoľ nechajte s naskrutkovanou dózou lepidla, aj prázdnou. Predídete tým skracovaniu životnosti pištole v dôsledku prenikania vlhkosti do vnútorného ústrojenstva a chemickému vytvrdzovaniu zvyškov lepidla 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Báza modifikovaný polyuretán
VodeodolnosťEN204D4
Priľnavosť na drevo 1,89 N/mm2 (porušenie 100% v podklade)
Vytvrdzovanie chemické, vzdušnou vlhkosťou
Doba odvetrania 8-10 minút
Vytvorenie povrchovej kôry 10-15 minút
Doba stlačenia podľa aplikácie a materiálu
Manipulovateľnosť 30 minút
Zaťažiteľnosť spoja 45 minút
Úplné vytvrdnutie do 24 hod.
Spotreba cca 200 g/m2
Tepelná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota -5 °C až +35 °C
Doba skladovania 12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Skladovacia teplota +15 °C až +25 °C
Optimálna teplota dózy +20 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina