Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME502
TwinAktiv F

illbruck ME502 TwinAktiv F slúži na utesnenie styčných okenných špár. Revolučná štruktúra povrchu umožňuje obojstranne vynikajúcu priľnavosť omietky a lepidla.

Aplikácia

illbruck ME502 TwinAktiv F slúži na utesnenie styčných okenných špár. Revolučná štruktúra povrchu umožňuje obojstranne vynikajúcu priľnavosť omietky a lepidla. Na základe variabilnej hodnoty Sd je fólia použiteľná v interiéri aj exteriéri. ME502 zároveň spĺňa odporúčanie „väčšia tesnosť zvnútra než zvonku“. Lepenie na stavebné teleso sa vykonáva pomocou lepidla na okenné fólie illbruck SP025.

 • 1 fólia do interiéru aj exteriéru
 • Nulové riziko zámeny vnútornej a vonkajšej fólie
 • Nový typ povrchu pre lepšie omietanie z oboch strán s optimálnou priľnavosťou omietky alebo lepidla
 • Vynikajúce vysýchanie špáry vďaka variabilnej hodnote Sd (prevencia proti tvorbe plesní)
 • Záruka 10 rokov v rámci systému „i3“

Spracovanie

 • Upevnenie na okne
  Odstráňte ochranný prúžok z okennej fólie a nalepte ju na očistený a odmastený okenný rám pomocou AA404.
 • Fóliu namerajte cez 3 strany okna (zvislé strany a nadpražie) a nechajte presahovať v rohoch min. 2 cm cez rohy.
 • Na rohoch preložte fóliu tam a späť. Vznikne tým zlepená fólia s uzatvoreným presahom v rohoch tzv. uši.
 • Na spodnej strane zvislých častí rámu nechajte fóliu presahovať cca 5 cm.
 • Osaďte rám, ukotvite ho a následne aplikujte do styčnej okennej špáry tepelnú izoláciu. Odporúčame oknársku elastickú penu FM330.
 • illbruck ME502 TwinAktiv F je použiteľný na utesnenie okennej pripájacej špáry tak v interiéri ako aj v exteriéri.

Upevnenie na stenu lepidlom V prípade nerovností stavebného telesa je bezpodmienečne nutné vyrovnanie ostenia omietkou alebo cementovým lepidlom.

 • Fóliu veďte súbežne s osadzovaným rámom a stenou.
 • Pomocou oceľovej kefy a zmetáku zbavte ostenie častíc zhoršujúcich priľnavosť ako je prach a voľné častice. V prípade mäkkého a drobivého podkladu použite impregnáciu pokladu illbruck ME901, ME902 alebo ME904.
 • Naneste jeden alebo dva prúžky lepidla SP025 na ostenie v závislosti na šírke okennej fólie. Fóliu priložte a pritlačte na ostenie.
 • Dôkladne prejdite fóliu prítlačným valčekom, aby došlo k roztiahnutiu lepidla na hrúbku cca 1 mm. Fólia je omietateľná bežne dostupnými maltovými zmesami.

Technická specifikace

VlastnostiDINKlasifikácia
Trieda reakcie na oheň4102B2 (stredne horľavá )
Difúzia vodnej paryEN ISO 12572vlhkostne adaptívna, hodnota Sd 0,3 až 20 m
Tesnosť proti prívalovému dažďu EN 1027600 Pa
Priepustnosť vzduchu 4108-7vzduchotesná, hodnota a < 0,1
VodotesnosťEN 20811trieda W1, (až 2 000 Pa)
Znášanlivosť s bežnými stavebnými materiálmi 52452áno
Teplotná odolnosť −40 °C až +80 °C
Aplikačná teplota*od −5 °C do +45 °C
Odolnosť voči UV žiareniu2 mesiace (lícová aj rubová strana)
Doba skladovania1 rok (v suchu, na bezprašnom mieste, v originálnom kartóne)

*Pri veľmi nízkych teplotách odporúčame podkladovú plochu natrieť penetráciou ME901, ME902 alebo ME904.

  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty