Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME410
Okenná butylová fólia

Okenná butylová fólia je určená na vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolácie pripájacej špáry otvorových výplní a sendvičových konštrukcií.

Aplikácia

Okenná butylová fólia je určená na vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolácie pripájacej špáry otvorových výplní a sendvičových konštrukcií. 

 • veľmi dobrá priľnavosť upevňovacieho pruhu s lepidlom na rámy okien z ​​rôznych materiálov
 • vynikajúca priľnavosť butylu, drží bez použitia primeru na celom rade podkladov
 • textília je omietateľná a pretierateľná

Spracovanie

 • Odviňte fóliu z role a odrežte koniec fólie cca 5 cm 
 • Odstráňte ochranný papier z upevňovacej (samolepiacej) vrstvy. Potom fóliu dôkladne pritlačte na rám otvorovej výplne 
 • Upevnite okennú fóliu na všetky tesné strany rámu otvorovej výplne 
 • Na vytvorenie špáry, tesnej proti zatekaniu v exteriéri, odporúčame použiť komprimovanú pásku illmod 600. Potom osaďte a ukotvite výplň otvoru 
 • Vzniknutú špáru vyplňte tepelne a zvukovo izolačným materiálom, napr. 1-komponentnou PUR penou 
 • Odstráňte ochranný papier na strane butylovej masy, prilepte fóliu na pripravený podklad a dôkladne ju pritlačte pomocou prítlačného valčeka
 • Venujte zvýšenú pozornosť spojom fólie v rohoch ostenia. Na dotesnenie použite illbruck SP025 Lepidlo okenných fólií 
 • Laminovaná strana fólie (textílie) môže byť následne omietnutá alebo pretretá bežnými stavebnými hmotami

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4102B2, normálne zápalná 
Chemická báza materiálu butylkaučuk
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvyDIN 52 615sd 1200 m
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť -40 °C až +80 °C
Doba skladovania 12 mesiacov (aj pre Butyl & Bitúmen Primer)
Skladovacia teplota (aj pre Butyl & Bitúmen Primer) +10 °C až +25 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty