Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME410
Okenná butylová fólia

Okenná butylová fólia je určená pre vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolácie pripojovacích škár otvorových výplní a sendvičových konštrukcií.

Aplikácia

Okenná butylová fólia je určená pre vytvorenie vzduchotesnej a parobrzdiacej izolácie pripojovacích škár otvorových výplní a sendvičových konštrukcií. 

 • veľmi dobrá priľnavosť upevňovacieho pruhu s lepidlom na rámy okien z ​​rôznych materiálov
 • vynikajúca priľnavosť butylu, drží bez použitia primeru na mnohých podkladoch
 • textília je omietateľná a pretierateľná

Spracovanie

 • Odviňte fóliu z role a odrežte koniec fólie cca 5 cm. 
 • Odstráňte ochranný papier z upevňovacej (samolepiacej) vrstvy. Potom fóliu dôkladne pritlačte na rám otvorovej výplne. 
 • Upevnite okennú fóliu na všetky tesné strany rámu otvorovej výplne. 
 • Na vytvorenie špáry, tesnej proti zatekaniu v exteriéri, odporúčame použiť komprimovanú pásku illmod 600. Potom osaďte a ukotvite výplň otvoru. 
 • Vzniknutú špáru vyplňte tepelne a zvukovo izolačným materiálom, napr. 1-komponentnou PUR penou. 
 • Odstráňte ochranný papier na strane butylovej masy, prilepte fóliu na pripravený podklad a dôkladne ju pritlačte pomocou prítlačného valčeka. 
 • Venujte zvýšenú pozornosť spojom fólie v rohoch ostenia. Na dotesnenie použite illbruck SP025 Lepidlo okenných fólií. 
 • Laminovaná strana fólie (textílie) môže byť následne omietnutá alebo pretretá bežnými stavebnými hmotami. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4 102B2, normálne zápalná 
Chemická báza materiálu butylkaučuk
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvyDIN 52 615sd 1200 m
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť -40 °C až +80 °C
Doba skladovania (aj pre Butyl & Bitumen Primer) 12 mesiacov
Skladovacia teplota (aj pre Butyl & Bitumen Primer) +10 °C až +25 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty