Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME315
Fólia na spoje a prestupy - exteriér

illbruck fólia ME315 slúži na vodotesné utesnenie špár a spojov v exteriéri, ale aj v interiéri. Fólia je odolná UV a poveternostným vplyvom.

Aplikácia

illbruck fólia ME315 slúži na vodotesné utesnenie špár a spojov v exteriéri, ale aj v interiéri. Fólia je odolná UV a poveternostným vplyvom. Typické použitie: utesnenie špár medzi sendvičovými konštrukciami (dosky,panely), preplátavanie spojov izolačných fólií na fasádach a v konštrukciách striech.

 • odolná poveternostným vplyvom
 • rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
 • na aplikácie v interiéri aj exteriéri

Spracovanie

 • Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby.
 • Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu.
 • Pásku riadne pritlačte na podklad.

Odporúčanie
Fólia je aplikovateľná na podklad aj pri teplotách v mraze pokiaľ je splnená podmienka, že podklad je suchý a bez námrazy. Kvôli malej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo v prevádzke ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Prídržná sila (na oceli po 24 hod.)DIN EN 1939cca 35 N/25 mm
UV odolnosť12 mesiacov (stredná Európa)
Ekvivalentná difúzna hrúbkaSd >18m
Teplotná odolnosť-40 °C až +100 °C
Aplikačná teplota-10 °C až +40 °C
Skladovacia teplota+5 °C až +25 °C
Doba skladovania12 mesiacov
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty