Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

LD712
Akrylový tmel

Slúži na utesnenie špár s minimálnou možnosťou pohybu medzi rámami okien a dverí a priľahlými konštrukciami ako sú murivo, omietka a sadrokartónová priečka. Vhodný aj do špár a trhlín v pórobetóne, kameni, omietke a dreve. Nie je určený na aplikáciu do dilatačných špár a do exteriéru.

Aplikácia

Slúži na utesnenie špár s minimálnou možnosťou pohybu medzi rámami okien a dverí a priľahlými konštrukciami ako sú murivo, omietka a sadrokartónová priečka. Vhodný aj do špár a trhlín v pórobetóne, kameni, omietke a dreve. Nie je určený na aplikáciu do dilatačných špár a do exteriéru.

 • ľahko spracovateľný
 • bez zápachu
 • omietateľný a pretierateľný
 • znášanlivý s nátermi
 • priľne aj na mierne navlhnuté povrchy

Príprava

Príprava podkladovej plochy

 • Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a nečistôt
 • Neporézne podkladové materiály pred aplikáciou vyčistite prípravkom AA404
 • V prípade citlivých povrchov zrieďte čistiaci prípravok vodou (nutné vyskúšať)
 • Pri aplikácii na minerálne podklady odporúčame na dosiahnutie optimálnej priľnavosti urobiť základný náter podkladu roztokom z vody a akrylu LD712 v pomere 2 : 1
 • V prípade nutnosti vykonajte skúšky priľnavosti

Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné ju najskôr vyplniť, napr. PE povrazcom s uzatvorenou štruktúrou buniek 
 • Maximálna šírka tmelenej špáry je 25 mm (min. 5 mm)
 • Aby nedošlo k poškodeniu výplňového materiálu, používajte iba tupé pracovné pomôcky bez ostrých hrán.
 • Navyše vložením PE povrazca, fólie či pásky zabránite možnosti nežiaduceho priľnutia následne aplikovaného tmelu na tri plochy (steny špáry a jej dno). Ak pracovné prostredie a podmienky neumožňujú vytvorenie vhodnej špáry alebo pri aplikácii dôjde k priľnutiu tmelu na tri plochy, je nutné počítať s tvorbou trhlín vo vnútri tmelu
 • V prípade výplňového materiálu je nutné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný s tmelom v zmysle normy DIN EN 26 927. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM
 • Pri trojuholníkovom tvare tmelu, v rohu dvoch kontaktných plôch, musí byť minimálne 7 mm tmelu na každej podkladovej ploche.

Spracovanie

Vyplnenie špár

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou
 • LD712 akryl zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky
 • Špáru vyplňte bezo zbytku
 • Odstránenie nadbytočného tmelu a vyhladenie tesniacej hmoty urobte stierkou vhodného tvaru
 • Pri vyhladzovaní akryl ľahko postriekajte vodou a následne stierkou stiahnite
 • Lepiacu pásku potom ihneď odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry

Popis

Plastoelastický disperzný akrylátový tesniaci tmel.

Forma dodania

 • Kartuša 310 ml - 12 ks v kartóne
 • Saláma 600 ml - 20 ks v kartóne

Dôležité upozornenie

LD712 Akryl je kompatibilný s bežne predávanými disperznými a alkydovými farbami (najprv vyskúšať). Pri statických špárach s minimálnou možnosťou rozťažnosti (max. 5%) smie byť akryl po vytvrdnutí pretretý. Tmel môže byť pretretý náterom po celej svojej ploche iba v prípade, ak použitá náterová hmota je schopná prenášať pohyby tmelu bez poškodenia svojho povrchu. Počas vytvrdzovania akrylu je nutné chrániť ho pred mrazom a priamym dažďom. Pri nízkych teplotách dochádza k predĺženiu doby vyzretia tmelu. Akryl nie je vhodný na aplikáciu na sklo, glazovanú keramiku a na tmelenie dilatačných špár a špár, ktoré sú trvalo vystavené pôsobeniu vody.

Čistenie

 • Čerstvý nevytvrdnutý akryl môžete odstrániť vodou
 • Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky, pomocou vhodného nástroja, napr. škrabkou

Technická specifikace

VlastnosťNormaKlasifikácia
Báza akrylátový polymér
Klasifikácia tmeluEN ISO 11600F-7,5 P
Objemová hmotnosťDIN 52 4511,62 g/cm³
Systém reakcie disperzia
Vytvorenie povrchovej kôry cca 15 min.
Rýchlosť vytvrdzovania 1-2 týždne pri vhodnej teplote, vlhkosti vzduchu a rozmere špáry
Dovolená deformácia 10%
Tvrdosť - Shore ADIN 53 50530
Odolnosť voči UV žiareniuISO 4892dobrá
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť -25 °C až +80 °C
Doba skladovania 24 mesiacov

 

  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty