Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM365 MAX FOAM

Max pena

Univerzálna stavebná PUR pena s mimoriadne vysokou výdatnosťou. Vhodná na vypĺňanie dutín, špár a prestupov.

Aplikácia

FM365 je celoročná PUR pena s vysokou výdatnosťou. Vhodná na vypĺňanie dutín, špár a prestupov a na univerzálne lepenie širokého radu stavebných materiálov. 

 • Vypĺňa, lepí, izoluje
 • Výdatnosť 70 litrov podľa internej metodiky
 • Celoročné použitie (do 0 °C)
 • Dvojitý ventil 
 • Skladovateľnosť 18 mesiacov

Príprava

 • Povrchy musia byť nosné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy. 

Spracovanie

 • Penu pred aplikáciou 20x silne pretraste 
 • Odstráňte ochranný vrchnák a našróbujte ju na aplikačnú pištoľ 
 • Množstvo aplikovanej peny ovládajte pomocou spúšte na pištoli a regulačného ventilu 
 • Dózu môžete vyprázdniť aj pomocou trubičky AA210
 • AA210 nasaďte na ventil a otočte ju o 90°
 • Množstvo vytláčanej peny ovládajte stlačením páčky na trubičke 
 • Pri aplikácií držte penu neustále v zvislej polohe, dnom hore 
 • Pri nanášaní peny vo viacerých vrstvách jednotlivé vrstvy vlhčite 
 • Pena nie je odolná pôsobeniu UV žiarenia
 • Optimálna teplota dózy +20 °C, aplikačná teplota 0 °C až +35 °C
 • Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem 
 • Špáru vyplňte maximálne z cca 60%
 • Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite
 • Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

 

Popis

Jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom, ktorý neobsahuje freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Forma dodania

 • Plechová dóza so závitom pre aplikačnú trubičku / pištoľ
 • Objedm dózy: 540 ml alebo 880 ml

 

Dôležité upozornenie

Penu používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť okolité plochy. Nevytvrdnutú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri transporte dóz s penou vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe. Ďalšie potrebné informácie nájdete na etikete alebo v bezpečnostnom liste.

Čistenie

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky.

Technická specifikace

 NormaVlastnosti
Tepelná vodivosťSTN EN 126670,036 W/m.K
Reakcia na oheňSTN EN 13 501-1trieda F
Požiarna odolnosť STN EN 1366-4-
Výdatnosť - voľné vypenenieSTN EN 17333-165 l z dózy 880 ml
40 l z dózy 540 ml
Výdatnosť - voľné vypenenieInterná metodika80 l z dózy 880 ml
Objemová hmotnosť STN EN 17333-110-15 kg/m3
Nelepivosť (vytvorenie povrchovej škrupiny)STN EN 17333-38 minút
RezateľnosťSTN EN 17333-345 minút
Plne zaťažiteľná  24 hodín
Pevnosť v ťahu - v suchom staveSTN EN 17333-4cca 94 kPa
Predĺženie pri pretrhnutí - v suchom stave STN EN 17333-430%
Pevnosť v strihu - v suchom staveSTN EN 17333-441 Kpa
Maximálna povolená deformáciaSTN EN 17333-4-
Teplotná odolnosť (dlhodobá)  -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota  0 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy  +10 °C až +30 °C
Optimálna teplota dózy +20 °C
Skladovacie podmienky 18 mesiacov; v chlade a suchu (nie v mraze), vo zvislej polohe
K STIAHNUTIU

Vyhldavač produkto

Oblasť použitia
Produktová skupina