Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM365 MAX FOAM

Max pena

Univerzálna stavebná PUR pena s vysokou výdatnosťou zodpovedajúcou objemu 750 ml. Vhodná na vypĺňanie dutín, špár a prestupov.

Aplikácia

FM365 je celoročná PUR pena s vysokou výdatnosťou zodpovedajúcou objemu 750 ml. Vhodná na vypĺňanie dutín, špár a prestupov a na univerzálne lepenie širokého radu stavebných materiálov. 

 •  vypĺňa, lepí, izoluje

 •  objem 540 ml, reálny výkon 750 ml

 •  celoročné použitie (do 0 °C)

 •  skladovateľnosť 18 mesiacov

Príprava

 • Povrchy musia byť nosné, čisté, bez prachu, nečistôt a námrazy. 

Spracovanie

 • Penu pred aplikáciou 20x silne pretraste 
 • Odstráňte ochranný vrchnák a našróbujte ju na aplikačnú pištoľ 
 • Množstvo aplikovanej peny ovládajte pomocou spúšte na pištoli a regulačného ventilu 
 • Dózu môžete vyprázdniť aj pomocou trubičky AA210
 • AA210 nasaďte na ventil a otočte ju o 90°
 • Množstvo vytláčanej peny ovládajte stlačením páčky na trubičke 
 • Pri aplikácií držte penu neustále v zvislej polohe, dnom hore 
 • Pri nanášaní peny vo viacerých vrstvách jednotlivé vrstvy vlhčite 
 • Pena nie je odolná pôsobeniu UV žiarenia
 • Optimálna teplota dózy +20 °C, aplikačná teplota 0 °C až +35 °C
 • Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte, pena pri vytvrdzovaní zväčšuje svoj objem 
 • Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite
 • Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny a lepšiu vnútornú štruktúru.

 

Popis

Jednokomponentná polyuretánová pena s hnacím plynom, ktorý neobsahuje freóny, reagujúca vzdušnou vlhkosťou. Pena nie je UV odolná.

Forma dodania

Plechová dóza 540 ml so závitom pre aplikačnú pištoľ alebo trubičku.

Balenie: 12 ks v kartóne

 

Dôležité upozornenie

Penu používajte len v dobre vetraných miestnostiach. Pri aplikácii nefajčite! Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred aplikáciou je vhodné zakryť okolité plochy. Nevytvrdnutú penu je možné po skončení aplikácie vyčistiť prípravkom PUR čistič alebo acetónom. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky. Pri transporte dóz s penou vozidlom môžu byť uložené iba v batožinovom alebo úložnom priestore. V žiadnom prípade neprepravujte dózy v kabíne vodiča alebo na zadnom sedadle. Skladujte vo zvislej polohe. Ďalšie potrebné informácie nájdete na etikete alebo v bezpečnostnom liste.

Čistenie

Na vyčistenie pištole a škvŕn od nevytvrdnutej peny použite illbruck AA290 PUR Čistič. Vytvrdnutú penu je možné odstrániť len mechanicky.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťLAB 01520–30 kg/m3
Tepelná vodivosťEN 12 6670,036 W/m.K
Nelepivosť (prúžok 30 mm)FEICA TM 1014< 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm)FEICA TM 1005< 45 min.
Plne zaťažiteľná cca 24 hod.
Výdatnosť  cca 24 metrov v špáre 3x7 cm
Výdatnosť - voľné vypenenie cca 65 litrov
Reakcia na oheňSTN EN
13501-1
F
Tepelná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota 0 °C až +35 °C
Limitná teplota dózy +10 °C až +30 C°
Optimálna teplota dózy +20 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania 18 mesiacov

 

K STIAHNUTIU

Vyhldavač produkto

Oblasť použitia
Produktová skupina