Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM343
PUR pena Maxx - nízkoexpanzná

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a postexpanziu.

Aplikácia

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a postexpanziu. Pena je vhodná pre celoročné využitie. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál vhodný tiež na lepenie.

 • celoročné použitie
 • minimálne napenenie
 • aplikovateľnosť od -10 °C
 • výborná rozmerová stabilita
 • excelentná rezateľnosť a štruktúra peny

Spracovanie

 • Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silno zatraste
 • Pri aplikácii je potrebné držať dózu neustále dnom hore 
 • Pokiaľ je teplota vzduchu vyššia ako +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite
 • Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte (na cca 80%), pena počas vytvrdzovania zväčšuje svoj objem
 • Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite
 • Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny. Napenenie peny však bude väčšie ako bez navlhčenia

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4 102 časť 1B3
Objemová hmotnosťDIN 52 61215 – 25 kg/m3
Napenenie minimálne
Pevnosť v ťahu 65 kPa
Nelepivosť (prúžok 30 mm) po 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm) po 40 min.
Plne zaťažiteľná 24 hod.
Výdatnosť (voľné napenenie, pri 23 °C a 50 % R.V.V.) cca 40 l
Tepelná vodivosť 0,036 W/m.k
Aplikačná teplota –10 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy +10 °C až +30 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania 24 mesiacov
Tepelná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty