Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM343
PUR pena Maxx - nízkoexpanzná

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a postexpanziu.

Aplikácia

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, minimálne zmrštenie a postexpanziu. Pena je vhodná pre celoročné využitie. Produkt slúži ako tepelne a zvukovo izolačný materiál vhodný tiež na lepenie.

 • celoročné použitie
 • minimálne napenenie
 • aplikovateľnosť od -10 °C
 • výborná rozmerová stabilita
 • excelentná rezateľnosť a štruktúra peny

Spracovanie

 • naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silno zatraste
 • dózu je potrebné držať pri aplikácii neustále dnom hore 
 • pred aplikáciou podklad navlhčite, pokiaľ je teplota vzduchu vyššia ako +5 °C
 • penu dávkujte rovnomerne, škáry a dutiny úplne nevypĺňajte (na cca 80%), pena zväčšuje svoj objem behom vytvrdzovania
 • pokiaľ chcete dosiahnuť minimálneho napenenia penu nevlhčite. Väčšie škáry ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Docielite tak lepšieho priebehu vytvrdzovania peny. Napenenie peny však bude väčšie ako bez navlhčenia

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda horľavostiDIN 4 102. časť 1B3
Objemová hmotnosťDIN 52 61215 – 25 kg/m3
Napenenie minimálne
Pevnosť v ťahu 65 kPa
Nelepivosť (húsenka 30 mm) po 10 min
Rezateľnosť (30 mm húsenka) po 40 min
Plne zaťažiteľná 24 hod
Výdatnosť (voľné napenenie, pri 23 °C a 50 % R.V.) cca 40 l
Tepelná vodivosť 0.036 W/m.k
Aplikačná teplota –10 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy +10 °C až +30 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie v mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania 12 mesiacov
Teplotná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty