Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM330
Oknárska pena

Oknárska pena FM330 je unikátnym produktom svojho druhu. Slúži ako dlhodobo "elastický", tepelne a zvukovo izolačný materiál.

Aplikácia

FM330 Pištoľová pena Flex je unikátnym produktom svojho druhu. Slúži ako dlhodobo "elastický", tepelne a zvukovo izolačný materiál. Vysoko vhodný pre montáž otvorových výplní a dverí zároveň pre vyplnenie a utesnenie dilatačných škár.

 • elastická pena
 • dovolená pretvoriteľnosť až 35%
 • minimálna post expanzia
 • dobrá rezateľnosť
 • nedeformuje okenný rám 
 • aplikácia možná od - 3 °C

Spracovanie

 • naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silno zatraste
 • dózu je potrebné držať pri aplikácii neustále dnom hore 
 • pred aplikáciou podklad navlhčite, pokiaľ je teplota vzduchu vyššia ako +5 °C
 • penu dávkujte rovnomerne, škáry a dutiny úplne nevypĺňajte (na cca 80%), pena zväčšuje svoj objem behom vytvrdzovania
 • pokiaľ chcete dosiahnuť minimálneho napenenia penu nevlhčite. Väčšie škáry ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Docielite tak lepšieho priebehu vytvrdzovania peny. Napenenie peny však bude väčšie ako bez navlhčenia

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61215 – 25 kg/m3
VodotesnosťEN 1027650 Pa (protokol D 03.245)
Vzduchotesnosťtrieda 4 (1.3 m3/hm; protokol D 03.245)
Vzduchová nepriezvučnosťcca 59 dB
Tepelná vodivosť λDIN 53 4550.025-0.030 W/m.K
Nelepivosť (húsenka 30 mm)po 10 min.
Rezateľnosť (30 mm húsenka)po 45 min.
Plne zaťažiteľná24 hod.
Výdatnosť v škáre 3x7 cmcca 15.5 m s pištoľou AA270
Reakcia na oheňSTN EN 13501-1F
Trieda horľavostiDIN 4102-2B3
Teplotná odolnosť (dlhodobá)-40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota-3 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy+20 °C
Limitná teplota dózy+5 °C až +30 °C
Skladovacia teplotav chlade (nie na mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty