Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FM330
Oknárska pena

Oknárska pena FM330 je unikátnym produktom svojho druhu. Slúži ako dlhodobo "elastický", tepelne a zvukovo izolačný materiál.

Aplikácia

Oknárska pena FM330 je unikátny produkt svojho druhu. Slúži ako dlhodobo "elastický", tepelne a zvukovo izolačný materiál. Vysoko vhodný na montáž otvorových výplní a dverí a zároveň na vyplnenie a utesnenie dilatačných špár.

 • elastická pena
 • pružnosť až 35%
 • minimálna post expanzia
 • dobrá rezateľnosť
 • nedeformuje okenný rám 
 • aplikácia možná od - 3 °C

Spracovanie

 • Naskrutkujte na dózu aplikačnú pištoľ, následne s dózou minimálne 20 krát silno zatraste
 • Dózu je pri aplikácii potrebné držať neustále dnom hore 
 • Pokiaľ je teplota vzduchu vyššia ako +5 °C, pred aplikáciou podklad navlhčite
 • Penu dávkujte rovnomerne, špáry a dutiny úplne nevypĺňajte (na cca 80%), pena počas vytvrdzovania zväčšuje svoj objem
 • Pokiaľ chcete dosiahnuť minimálne napenenie penu nevlhčite. Špáry väčšie ako 8x2 cm vypĺňajte po vrstvách a pred nanášaním ďalšej vrstvy predchádzajúcu vrstvu navlhčite. Dosiahnete tak lepší priebeh vytvrdzovania peny. Napenenie peny však bude väčšie ako bez navlhčenia

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Objemová hmotnosťDIN 52 61215 – 25 kg/m3
VodotesnosťEN 1027650 Pa (protokol D 03.245)
Vzduchotesnosť trieda 4 (1,3 m3/hm; protokol D 03.245)
Vzduchová nepriezvučnosť cca 59 dB
Tepelná vodivosť λDIN 53 4550,025-0,030 W/m.K
Nelepivosť (prúžok 30 mm) po 10 min.
Rezateľnosť (prúžok 30 mm) po 45 min.
Plne zaťažiteľná 24 hod.
Výdatnosť  cca 17,5 m v špáre 3x7 cm s pištoľou AA270
Reakcia na oheňSTN EN 13501-1F
Trieda horľavostiDIN 4102-2B3
Tepelná odolnosť (dlhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikačná teplota -3 °C až +35 °C
Optimálna teplota dózy +20 °C
Limitná teplota dózy +5 °C až +30 °C
Skladovacia teplota v chlade (nie na mraze), suchu, vo zvislej polohe
Doba skladovania 24 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty