Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

FA870
Silikón na prírodný kameň

Tmel je určený na tmelenie na veľmi savých podkladových materiáloch ako sú mramor a prírodný kameň.

Aplikácia

Tmel je určený na tmelenie na veľmi savých podkladových materiáloch ako sú mramor a prírodný kameň. Vďaka zloženiu tmelu nedochádza k migrácii zmäkčovadla do okrajov priľahlého materiálu a teda k jeho znečisteniu. Silikón má dobrú priľnavosť na celý rad podkladov.

 • neznečisťuje okraje špár
 • vhodný na veľmi savé materiály (mramor, prírodný kameň)
 • odolný voči plesniam

Spracovanie

Príprava špár

 • Na vytvorenie optimálnej hĺbky špáry je potrebné najskôr ju vyplniť napr. TN133 PE povrazcom s uzatvorenou štruktúrou buniek. Naviac vložením PE povrazca zabránite možnosti nežiaduceho priľnutia následne aplikovaného silikónu na tri plochy (steny špáry a jej dno)
 • V prípade výplňového materiálu je potrebné použiť taký materiál, ktorý je kompatibilný so silikónom v zmysle normy DIN EN 26 927. Nevhodné sú olejové, dechtové alebo bitúmen obsahujúce výplňové materiály a materiály na báze prírodného kaučuku, chloroprénu a EPDM

Vyplnenie špár

 • Na dosiahnutie opticky dokonalých špár odporúčame olepiť okraje špár vhodnou lepiacou páskou
 • Silikón na prírodný kameň zatlačte do špáry tak, aby nevznikli vzduchové bublinky. Špáru bezo zvyšku vyplňte
 • Vyhladenie tesniacej hmoty zrealizujte stierkou vhodného tvaru a použite pritom prostriedok OS300 (1 polievková lyžica na cca 2 litre vody)
 • Zriedený roztok naneste úsporne rozprašovačom na spoj. Vyhladenie urobte skôr, ako sa začne tvoriť povrchová kôra
 • Lepiacu pásku následne odstráňte, aby ste zamedzili poškodeniu tvoriacej sa kôry. Prebytočné množstvo OS300 poriadne utrite. 

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Systém reakcie alkoxy
Objemová hmotnosťDIN 52 4511,02 g/cm3
Vytvorenie povrchovej kôry cca 10-20 min.
Rýchlosť vytvrdzovania 3,5 mm za 24 hod.
Povolená deformácia +/- 20%
Napätie pri 125% predĺženíDIN EN 283390,4 N/mm2 až 0,5-0,6 N/mm2
Návrat z predĺženia o 60%DIN EN 27 398-A95%
Pevnosť v ťahuDIN EN 283390,7 N/mm2
Tepelná odolnosť -40 °C až +160 °C
Aplikačná teplota +5 °C až +40 °C
Skladovacia teplota +5 °C až +25 °C
Doba skladovania 18 mesiacov 
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produkty