Explore our brands

Služby

Dôkladná znalosť problematiky montáže otvorových výplní nás zaväzuje k poskytovaniu ďalších súvisiacich odborných služieb, do ktorých spadá projekcia. Správne vypracovanie detailu s navrhnutým utesnením pripojovacej škáry môže byť pre mnoho projektantov záťažou. Pre nás je to dennou rutinou.

V rámci bezplatnej podpory vykonávame:  

  • návrhy utesnenia škár na obvodovom plášti budov
  • tepelno-technické výpočty
  • tvorba detailov v Autocad
  • konzultácie

Technický servis

Nájsť to správne riešenie, zladiť rôzne systémy do funkčného celku a všetko obhájiť u investora. To je len všeobecne popísaná úloha technického servisu Tremco illbruck. V praxi si zakladáme na úzkej komunikácii so zákazníkom, pretože vieme, aké problematické bývajú niektoré stavebné detaily a ako kriticky dôležitá je okamžitá pomoc. Servisnej podpore prikladáme rovnakú váhu ako našim produktom, čo je jedným z dôvodov, prečo sme v nej najlepší.

V rámci bezplatnej podpory vykonávame:       

  • asistenciu pri realizáciách
  • stavebný dozor
  • produktové konzultácie
  • obchodné poradenstvo
  • technické návrhy a riešenia

Kontakt

T. +421 918 526 463