Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Už po dvadsiaty druhýkrát zvládla komprimačná páska TP600 náročný poveternostný test

15.06.2018

Aj cez stabilne vynikajúce výsledky sú vývojári každý rok znovu nadšení: "Je neuveriteľné, že páska z polyuretánu funguje tak dobre aj potom, čo bola 22 rokov vystavená poveternostným vplyvom! Predovšetkým, keď berieme do úvahy drsné počasie v Bavorsku," hovorí Dr. Markus Komma spontánne s dojmami potom, čo obdržal najnovší protokol MPA Bau Hannover z decembra 2017.

Aj cez stabilne vynikajúce výsledky sú vývojári každý rok znovu nadšení: "Je neuveriteľné, že páska z polyuretánu funguje tak dobre aj potom, čo bola 22 rokov vystavená poveternostným vplyvom! Predovšetkým, keď berieme do úvahy drsné počasie v Bavorsku," hovorí Dr. Markus Komma spontánne s dojmami potom, čo obdržal najnovší protokol MPA Bau Hannover z decembra 2017.

Vedúci oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti tremco illbruck v Bodenwöhre dohliada už celé roky na pravidelné testy pásky illbruck TP600 illmod 600, ktoré vykonávajú nezávislí auditori. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bol aj tentokrát výsledok viac ako dobrý: Páska vysokej kvality dokonale tesní aj pri silnom daždi a má dostatočné pohybové rezervy. 

Výsledky testu tak znova dokazujú, že komprimačná páska illmod 600 ideálne ochráni akékoľvek stavebné škáry. Páska odolá aj vysokému zaťaženiu pri nepretržitej expozícií hnaného dažďu, snehu, krúpam, slnečným lúčom a lepivým nánosom peľu, čo sú situácie, ktoré sa u škár na fasádach v bežnej prevádzke a v tak extrémnej podobe ani nevyskytujú. Špecifický test navyše preukázal tesnosť v silnom daždi nielen pri obvyklých 600 Pa, ale aj pri 1350 Pa!  

Komprimovaná páska illbruck TP600 illmod 600 sa už od roku 1965 osvedčila k tesneniu škár na fasáde až do šírky 40 mm, ktorej poskytuje spoľahlivú ochranu pred silným dažďom a zároveň umožňuje difúziu vodných pár. Páska je súčasťou systému i3, ktorý zahŕňa tie najlepšie materiály illbruck a ponúka riešenia pre trvácne tesnenie okien a prechodov fasád. 

V roku 1995 zahájila spoločnosť tremco illbruck, ako prvý výrobca tesnenia pre škáry na fasádach, test odolnosti pásky voči poveternostným vplyvom. Inštitút MPA Bau každoročne potvrdzuje jej vysokú funkčnosť. Inštitút ift Rosenheim overil a potvrdil dobrú použiteľnosť pásky v praxi. Páska illmod 600 je navyše držiteľom označenia EC1PLUS, čo znamená " veľmi nízke emisie". Potvrdzuje zdravotnú nezávadnosť, značku kvality FDKS inštitút RAL, potvrdzujúcu vynikajúcu funkčnosť, a v neposlednom rade aj európske označenie CE. 

Novinky