Explore our brands

Těsnicí systém pro dřevostavby a montované domy

Komplexní řešení pro utěsňování dřevostaveb a montovaných domů - od připojovacích spár otvorových výplní, přes fasády a vnitřní stěny až po střechu. Celá systémová skladba materiálů se vyznačuje jednoduchostí, tradiční kvalitou illbruck a samozřejmě i výbornou funkčností.