Explore our brands

Komprimační pásky při montáži oken

Kvalitní okno dělá kvalitní montáž

Doby, kdy se okna montovala jen s použitím PUR pěny jsou nenávratně pryč. Změnily se jak technologické požadavky staveb  - budovy jsou stále těsnější, tak i kvalitativní – investoři vyžadují stále vyšší kvalitu materiálů. Ke změnám však došlo i v legislativně. Již od roku 2014 je v platnosti prováděcí norma ČSN 74 6077, která jasně říká jak otvorovou výplň zabudovat a jak správně utěsnit spáru mezi oknem a ostěním (připojovací spára).

Jednou s možností je systém PUR pěny jako tepelného izolantu a hydroizolačního uzávěru na exteriérové straně a parotěsného na straně interiérové. Mnohem jednodušší a rychlejší metodou jsou komprimační pásky, který výše uvedený systém nahrazují.

Komprimační pásky lze aplikovat do jakéhokoliv typu ostění a na jakýkoliv typ stavby. Nejideálnější jsou samozřejmě pro novostavby díky dobře připravenému ostění a rovinnosti.

Komprimační pásky, jako jeden materiál, funguje jako 3-vrstvý těsnicí systém podle tohoto schématu:

  • Interiérová parotěsná a vzduchotěsná vrstva
  • Vnitřní tepelně izolační vrstva
  • Exteriérová hydroizolační vrstva

Komprimační pásky lze aplikovat do jakéhokoliv typu ostění a na jakýkoliv typ stavby. Nejideálnější jsou samozřejmě pro novostavby díky dobře připravenému ostění a rovinnosti.

Komprimační pásky, jako jeden materiál, funguje jako 3-vrstvý těsnicí systém podle tohoto schématu:

  1. Interiérová parotěsná a vzduchotěsná vrstva
  2. Vnitřní tepelně izolační vrstva
  3. Exteriérová hydroizolační vrstva

Typy komprimačních pásek illbruck

Tepelně izolační, vodotěsná a UV stabilní komprimační páska, která umožňuje utěsnění spár od 2 mm do 40 mm. Ověřená životnost 20 let!

Čtěte víc

illbruck TP602 illmod Max je impregnovaná předstlačená pěnová těsnicí páska pro bezpečné utěsnění dilatačních spár proti přívalovému dešti.

Čtěte víc

Předkomprimovaná páska illmod eco k utěsnění proti průchodu vody u spár a napojení při montáži oken.

Čtěte víc

illbruck illmod Trio FBA je impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro komplexní utěsnění parapetní spáry. Je vhodná zejména k utěsnění připojovacích dilatačních spár […]

Čtěte víc

illmod Trio+ je již další generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár.

Čtěte víc

Typické stavební detaily se systémem TP652 illmod Trio+

Okno umístěné na střed ostění zděné stavby.

Okna usazené na střed ostění zděné konstrukce s vnějším zateplením.

Okno umístěné do líce zdiva s vnějším zateplením.

Okno usazené na střed ostění starší cihlové konstrukce. Ostění je před aplikací vyrovnáno tepelně izolační maltou.

Okno umístěné na střed ostění dřevěné konstrukce.

Okno umístěné na střed ostění dřevěné konstrukce s vnějším kontaktním zateplením a vnitřní sádrokartonovou fasádou.

Okno umístěné do prostoru tepelné izolace s vyložením 200 mm.