Explore our brands
Zpět na seznam produktů

LD703
Malířský akryl

Slouží k utěsnění spár s minimální možností pohybu mezi rámy oken a dveří a přilehlými konstrukcemi jako jsou zdivo, omítka a sádrokartonová příčka.

Aplikace

Slouží k utěsnění spár s minimální možností pohybu mezi rámy oken a dveří a přilehlými konstrukcemi jako jsou zdivo, omítka a sádrokartonová příčka. Dále lze užít do spár a trhlin v pórobetonu, kameni, omítce a dřevu. Není určen pro aplikaci do dilatačních spár a v exteriéru.

 • snadno zpracovatelný
 • bez zápachu
 • lze omítat a přetírat
 • snášenlivý s nátěry
 • přilne i na lehce navlhlé povrchy

Zpracování

Vyplnění spár

 

 • Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí páskou.
 • LD703 akryl zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky.
 • Spáru beze zbytku vyplňte. Odstranění nadbytečného tmelu a vyhlazení těsnící hmoty proveďte stěrkou vhodného tvaru.
 • Při vyhlazování se akryl lehce postříká vodou a následně se stěrkou stahuje. Lepicí pásku poté ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky.

Technická specifikace

VlastnostNormaKlasifikace
Báze akrylátový polymer
Klasifikace tmeluEN ISO 11600F-7,5 P
Systém reakce disperze
Objemová hmotnostDIN EN ISO 2811-11.63 g/cm3
Vytvoření povrchové slupky cca 10 min.
Rychlost vytvrzování 1-2 týdny při vhodné teplotě, vlhkosti vzduchu a rozměru spáry
Dovolená přetvořitelnostISO 116007,50%
Tvrdost - Shore ADIN 53 505cca 20
Součinitel difúzního odporu cca 3500
Aplikační teplota +5°C až + 35°C
Teplotní odolnost -25°C až + 80°C
Skladování 24 měsíců v originálním neotevřeném balení při teplotě +5 °C až +35°C
  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty