LD703 PAINTER ACRYLIC SEAL

Schildersacrylaat

Productzoeker

In gesprek met een bouwexpert

Een hoogwaardige plasto-elastische, verfverdraagzame afdichtingskit op basis van een acrylaatdispersie.

Gebruik/doel

LD703 is bijzonder geschikt voor het afdichten van scheuren en voegen in beton, steenpleister- en metselwerk. LD703 is tevens geschikt voor het afdichten van kleine aansluitvoegen rondom houten kozijnen, trappen, plinten, plafonds en wanden. Binnen- en buiten toepasbaar. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

• Oppervlakken die bitumen of teer bevatten of weekmakerhoudende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC) kunnen leiden tot verkleuring en/of onthechting.
• Hechting op onder spanning staande harde kunststoffen, zoals polycarbonaat, of PMMA kan leiden tot spanningsscheuren in het substraat.
• Verkleuring komt slechts zelden voor. Er zijn echter omstandigheden waarbij vergeling van de kit kan optreden. Dit kan het geval zijn bij contact met lijmen, andere kitten, sterke chemicaliën, gebrek aan UV of vrijzetting van formaldehyde uit verf of hout. Tijdens de uitharding moet de acrylaat tegen vorst beschermd worden. De uitharding wordt bij lage temperaturen vertraagd.
• De kit is niet geschikt voor (constructieve) beglazing, aquariumbouw, dilatatievoegen, medicinale of farmaceutische doeleinden.
• Het product is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen verf soorten en alkydharsverven. Het verdient aanbeveling de verfverdraagzaamheid vooraf te testen. De gangbare verf soorten zijn niet zo flexibel als de kit en als gevolg hiervan kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan.

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

  • Oplosmiddelvrij
  • Reukloos
  • Goed overschilderbaar (DIN 52452-4, A1 & A2)
  • Duurzaam elastisch tot 15%
  • Goede hechting op vele ondergronden zonder primer
  • Hecht ook op licht vochtige ondergronden, zuigende ondergronden
Prestatieverklaring CE LD703 (v2-nl-NL) Declaration of Performance
Veiligheidsblad LD703 v10 nl-NL Veiligheidsblad
Productblad LD703 PAINTER ACRYLIC SEAL nlNL v2 TDS