LD703 Akryl malarski

Znajdź produkt

Ten dyspersyjny uszczelniacz akrylowy jest przeznaczony do uszczelniania szczelin montażowych między ościeżnicami okien/drzwi a ścianami z cegły, tynkiem i płytami gipsowokartonowymi oraz do uszczelniania pęknięć i szczelin w betonie komórkowym, kamieniu, tynku i drewnie.

LD703 może być zamalowywany standardowymi farbami dyspersyjnymi lub farbami na bazie żywic alkidowych (wcześniej wykonać próbę). W przypadku szczelin statycznych o małych ruchach (maks. 5%) akryl po całkowitym wyschnięciu można zamalować, tzn. materiał uszczelniający może zostać zamalowany na całej powierzchni tylko wtedy, gdy nałożona farba może kompensować ruchy materiału uszczelniającego. Podczas utwardzania LD703 należy chronić przed mrozem i deszczem. Pełna reakcja (wyschnięcie) opóźnia się w niskiej temperaturze! Produkt LD703 nie nadaje się do uszczelniania szkła i szkliwionych powierzchni, szczelin dylatacyjnych w budynkach oraz szczelin narażonych na stałe działanie wody.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skóra. Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki produktu.

Przed aplikacją należy przeczytać ze zrozumieniem kartę charakterystyki dostępną na stronie www.illbruck.com.

  • Maks. dopuszczalne odkształcenie 15%
  • Możliwość zatynkowania i zamalowania
  • Mała skłonność do kurczenia się
  • Przyczepność nawet do podłoża wilgotnego, chłonnego
  • Dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych bez gruntowania
LD703 Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych (pl-PL).pdf DWU
LD703 - karta charakterystyki Karta charakterystyki
LD703 - karta produktu Karta systemu/produktu