Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME508
TwinAktiv VV

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv VV slúži na tesnenie kontaktných okenných špár. Je potiahnutá silne priľnavou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle upevnenie takmer na každý podklad.

Aplikácia

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv VV slúži na utesnenie kontaktných okenných špár. Je potiahnutá silne lepivou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle upevnenie takmer na akýkoľvek podklad. Vďaka variabilnej hodnote sd je možné túto fóliu použiť v interiéri aj exteriéri. Zároveň fólia spĺňa princíp "tesnejšie zvnútra než zvonku". Okrem toho možno fóliu omietať z lícovej strany a skvele drží na rade bežných stavebných podkladov, ako je napr. murivo, betón, omietka, PVC, sklo, kovy, drevo a všetky bežné izolačné materiály (EPS, XPS, PUR).

 • klasický TwinAktiv – 1 fólia do exteriéru aj interiéru
 • celoplošne samolepiaca vrstva
 • okamžitá priľnavosť
 • ľahká tvarovateľnosť
 • lepenie na väčšinu podkladov úplne bez penetrácie
 • delené linery pre pohodlné a rýchle lepenie na rám okna
 • praktický kartónový box pre jednoduchú manipuláciu

Spracovanie

Upevnenie na okno

 • Zložte ochranný prúžok z okennej fólie a nalepte ju na pomocou AA404 očistený a odmastnený okenný rám.
 • Fóliu namerajte cez 3 strany okna (zvislé strany a nadpražia) a nechajte prečnievať v rohoch min. 2 cm cez rohy.
 • Na rohoch prehnite fóliu tam a späť. Vznikne tým zlepená fólia s uzatvoreným presahom v rohoch, tzv. uši.
 • Na spodnej strane zvislých častí rámu nechajte fóliu prečnievať cca 5 cm.
 • Osaďte rám, ukotvite ho a následne do kontaktnej okennej špáry aplikujte tepelnú izoláciu.
 • Odporúčame oknársku elastickú penu FM330.
 • illbruck ME508 TwinAktiv VV je možné použiť na utesnenie okennej pripájacej špáry v interiéri aj v exteriéri.

Upevnenie na stenu

V prípade nerovností stavebného telesa je bezpodmienečne nutné vyrovnanie ostenia omietkou alebo cementovým lepidlom.

 • Fóliu veďte súbežne s osadzovaným rámom a stenou.
 • Pomocou oceľovej kefy a zmetáku zbavte ostenie častíc zhoršujúcich priľnavosť ako je prach a voľné častice.
 • V prípade mäkkého a drobivého podkladu použite impregnáciu pokladu illbruck ME901, ME902 alebo ME904.
 • Odstráňte ochrannú vrstvu na širokej samolepiacej strane a nalepte fóliu na ostenie.
 • Starostlivo prejdite prítlačným valčekom.
 • Fóliu možno omietať bežne dostupnými omietkami.

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda reakcie na oheň DIN 4102B2 (stredne horľavá)
Difúzia vodnej pary EN ISO 12572vlhkostne adaptívna, hodnota sd 0,4 až 20 m
Tesnosť proti prívalovému dažďu EN 10271050 Pa
Priepustnosť vzduchu DIN 4108-7vzduchotesný, hodnota a < 0,1
VodotesnosťEN  20811trieda W1 (až  2000  Pa)
Hrúbka fólie524520,9 mm
Omietateľnosť  iba lícová strana
Tepelná odolnosť −40 °C až +80 °C
Aplikačná teplota  +5 °C až + 40 °C bez primeru
Aplikačná teplota  -5 °C až + 40 °C s ME901
Aplikačná teplota  -10 °C až + 40 °C s ME902
Odolnosť proti UV žiareniu 9 mesiacov (iba lícová strana)
Doba skladovania 24 mesiacov (v suchu, na bezprašnom mieste, v originálnom balení)
K STIAHNUTIU

Vyhldavač produkto

Oblasť použitia
Produkty