Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

ME508 I-MEMBRANE PRO

TwinAktiv VV

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv VV slúži na tesnenie kontaktných okenných špár. Je potiahnutá silne priľnavou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle upevnenie takmer na každý podklad.

Aplikácia

Celoplošne samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv VV slúži na utesnenie kontaktných okenných špár. Je potiahnutá silne lepivou samolepiacou vrstvou, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle upevnenie takmer na akýkoľvek podklad. Vďaka variabilnej hodnote sd je možné túto fóliu použiť v interiéri aj exteriéri. Zároveň fólia spĺňa princíp "tesnejšie zvnútra než zvonku". Okrem toho možno fóliu omietať z lícovej strany a skvele drží na rade bežných stavebných podkladov, ako je napr. murivo, betón, omietka, PVC, sklo, kovy, drevo a všetky bežné izolačné materiály (EPS, XPS, PUR).

 • klasický TwinAktiv – 1 fólia do exteriéru aj interiéru
 • celoplošne samolepiaca vrstva
 • okamžitá priľnavosť
 • ľahká tvarovateľnosť
 • lepenie na väčšinu podkladov úplne bez penetrácie
 • delené linery pre pohodlné a rýchle lepenie na rám okna
 • praktický kartónový box pre jednoduchú manipuláciu

Príprava

Plochy, na ktoré sa fólia bude lepiť, musia byť suché, bez oleja, mastnoty, prachu a iných častíc zhoršujúcich priľnavosť. Pre zaručene perfektnú priľnavosť odporúčame impregnáciu prípravkom illbruck ME901, ME902 alebo ME904.

Kombinácia samolepiacich pások s tesniacimi hmotami, ktoré nie sú súčasťou systému illbruck, môže viesť k vzájomnej interakcii. V každom jednotlivom prípade je potrebné vyskúšať znášanlivosť materiálov. Ohľadom priľnavosti rôznych omietok je potrebné urobiť vlastné skúšky. V prípade problematických výsledkov je vhodným riešením spravidla upevnenie omietky na fóliu pomocou perlinky.

Spracovanie

Upevnenie na okno

 • Zložte ochranný prúžok z okennej fólie a nalepte ju na pomocou AA404 očistený a odmastnený okenný rám.
 • Fóliu namerajte cez 3 strany okna (zvislé strany a nadpražia) a nechajte prečnievať v rohoch min. 2 cm cez rohy.
 • Na rohoch prehnite fóliu tam a späť. Vznikne tým zlepená fólia s uzatvoreným presahom v rohoch, tzv. uši.
 • Na spodnej strane zvislých častí rámu nechajte fóliu prečnievať cca 5 cm.
 • Osaďte rám, ukotvite ho a následne do kontaktnej okennej špáry aplikujte tepelnú izoláciu.
 • Odporúčame oknársku elastickú penu FM330.
 • illbruck ME508 TwinAktiv VV je možné použiť na utesnenie okennej pripájacej špáry v interiéri aj v exteriéri.

Upevnenie na stenu

V prípade nerovností stavebného telesa je bezpodmienečne nutné vyrovnanie ostenia omietkou alebo cementovým lepidlom.

 • Fóliu veďte súbežne s osadzovaným rámom a stenou.
 • Pomocou oceľovej kefy a zmetáku zbavte ostenie častíc zhoršujúcich priľnavosť ako je prach a voľné častice.
 • V prípade mäkkého a drobivého podkladu použite impregnáciu pokladu illbruck ME901, ME902 alebo ME904.
 • Odstráňte ochrannú vrstvu na širokej samolepiacej strane a nalepte fóliu na ostenie.
 • Starostlivo prejdite prítlačným valčekom.
 • Fóliu možno omietať bežne dostupnými omietkami.

Popis

Celoplošne samolepiaca okenná fólia s premenlivou hodnotou priepustnosti vodných pár (Sd).

Forma dodania

ArtikelŠírka a verziaDĺžka / rolaPočet rolí v kartóne
500250ME508 TwinAktiv VV EW7025 m4
500251ME508 TwinAktiv VV EW10025 m3
500252ME508 TwinAktiv VV EW14025 m2

Dôležité upozornenie

Samolepiaci upevňovací pruh musí byť po celej ploche v kontakte s osadzovaným rámom, inak by mohlo dôjsť k problémom s priľnavosťou. Fóliu pri lepení netreba napínať, aby nedošlo k dĺžkovému pnutiu, z toho dôvodu je potrebné fóliu minimálne každých 12 metrov prerušiť a znovu nalepiť s presahom. Presah by mal byť minimálne 20 mm. Pri zvislých špárach sa horná fólia vždy lepí cez dolnú.  

Je dôležité dbať na to aby fólia bola po nalepení na ostenie najneskôr do šiestich  mesiacov prekrytá (napr. maltou, zatepľovacím systémom).

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikácia
Trieda reakcie na oheň DIN 4102B2 (stredne horľavá)
Difúzia vodnej pary EN ISO 12572vlhkostne adaptívna, hodnota sd 0,4 až 20 m
Tesnosť proti prívalovému dažďu EN 10271050 Pa
Priepustnosť vzduchu DIN 4108-7vzduchotesný, hodnota a < 0,1
VodotesnosťEN  20811trieda W1 (až  2000  Pa)
Hrúbka fólie524520,9 mm
Omietateľnosť  iba lícová strana
Tepelná odolnosť −40 °C až +80 °C
Aplikačná teplota  +5 °C až + 40 °C bez primeru
Aplikačná teplota  -5 °C až + 40 °C s ME901
Aplikačná teplota  -10 °C až + 40 °C s ME902
Odolnosť proti UV žiareniu 9 mesiacov (iba lícová strana)
Doba skladovania 24 mesiacov (v suchu, na bezprašnom mieste, v originálnom balení)
K STIAHNUTIU

Vyhldavač produkto

Oblasť použitia
Produktová skupina