Explore our brands

Utesňovanie v oblasti vzduchotechniky

V oblasti vzduchotechniky je potrebné riešiť konštrukčné škáry pri napájaní jednotlivých rozvodných prvkov a prestupy vedenia. Pre tento odbor má illbruck kompletný rad tesniacich materiálov.