Explore our brands

Riešenie pre sadrokartóny

Škáry v sadrokartónových priečkach a zavesených stropoch predstavujú pomerne zložitú úlohu, ktorá by nemala byť podceňovaná . Riziko nepredvídateľných pohybov stúpa, ak je doska napojená na iný systém napr . strechu, stenu alebo ak sa mení vlhkosť a teplota vzduchu.

Sadrokartón má svoje charakteristické vlastnosti a dokáže zmierniť pnutie, ktoré by bolo inak absorbované expanznými škárami v tvrdých materiáloch. Zmraštiteľnosť a rozťažnosť spôsobená teplotnými rozdielmi je skôr okrajová. Pri plánovaní je nutné riešiť, či je vyžadované tesnenie, ktoré je schopné pojať pohyb alebo či má väčší zmysel pevné spojenie. To isté platí pre napojovanie sadrokartónových prvkov s iným prvkom, napr. okná a dvere.

illbruck dodáva veľmi kvalitné tesnenie s vysokým pretvorením, najmä pre miesta s malým pohybom materiálov.