Explore our brands

Co je důležité vědět o páskách

Těsnicí komprimační pásky jsou výborným řešením pro funkční utěsnění konstrukčních spár a to jak z pohledu jejich aplikace tak z pohledu vlastností materiálu. Jednoduše řečeno pásky lze aplikovat bez ohledu na počasí, bez přípravy podkladu a na jakýkoliv materiál. Vše se navíc děje „suchou“ a čistou cestou, což je ten největší rozdíl oproti tmelům.

Komprimační pásky jsou oproti tmelům vysoce difúzně otevřené. Tato vlastnost zaručuje stálé vysychání stavební spáry. Pásky jsou navíc neustále pružné, takže jim nedělá potíže vyrovnávat i velmi vysoké dilatace.

Co znamená BG1, BG2 a BGR?

Co znamená BG1, BG2 a BGR?

BG1 (Zátěžová skupina 1) je jednou z klasifikací, které může dosáhnout pěnová páska po komplexním otestování dle normy DIN 18 542, jenž potvrzuje způsobilost pásky pro aplikace v exteriérovém prostředí. Hnaný déšť o tlaku 600 Pa je pouze jedním parametrem, který musí páska splnit, aby byla klasifikována jako BG1. Kromě toho musí vyhovět dalším testům jako je vzduchotěsnost, UV odolnost a požární odolnost.

BG2 (Zátěžová skupina 2) klasifikuje pásky, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům. Jedná se většinou o použití, kdy je páska zakrytá. Zde mimo jiné musí páska odolat hnanému dešti o tlaku 300 Pa.

BG R (Zátěžová skupina pro interiéry) je certifikací pro vzduchotěsnost. Zde je požadavek <0,1 m3 / [h ⋅ m ⋅ (daPa) 2/3], který říká, že vzduchotěsnost převládá, pokud skrze pásku projde méně jak 0,1 m3 vzduchu za hodinu a metr spáry při tlaku 10 Pa.

Co znamená MF1 a MF2?

Co znamená MF1 a MF2?

Multifukční těsnicí pásky jsou klasifikovány podle typu zatížení, kterému jsou vystaveny. Všechny multifunkční impregnované pásky musí být stejně vzduchotěsné jako BG R pásky. Zátěžové skupiny MF1 a MF2 se liší podobně jako skupiny BG1 a BG2 UV odolností a odolností prosti hnanému dešti.

V kterých případech použít pásky typu BG1?

V kterých případech použít pásky typu BG1?

Použití záleží zejména na tom, jestli bude páska, po instalaci, vystavená silnému nebo nízkému zatížení. Rozhodování usnadňuje norma DIN 18 542, kde jsou jasné specifikace zátěže. Pásky, které jsou trvale vystavené povětrnostním vlivům musí splňovat kritéria BG1, resp. MF1. Takové pásky tedy musejí splnit test na hnaný déšť o tlaku 600 Pa. Pouze pokud je páska aplikována do spáry, která bude minimálně exponovaná povětrnosti – bude zakrytá lištami – je postačující BG2 / MF2, kde odolnost proti hnanému dešti je do 300 Pa.

Lze aplikovat na těsnicí pásku tmel?

Lze aplikovat na těsnicí pásku tmel?

Pokud je tmel aplikován na impregnovanou pásku, dojde k uzavření pórů pásky čímž e zabrání odvětrávání vlhkosti ze spáry. Páska tím přestane být difúzně otevřená. Toto je velmi důležité, protože naakumulovaná vlhkost negativně působí na okolní konstrukci či materiály v ní namontované. Těsnicí pásky jsou vodotěsné proti hnanému dešti a tím i difúzně otevřené, takže vlhkost odchází směrem ven. Jakékoliv dodatečné tmelení se proto nedoporučuje a je ovšem také zbytečné.      

Kdy použít těsnicí pásku a kdy fólii k exteriérovému utěsnění spáry?

Kdy použít těsnicí pásku a kdy fólii k exteriérovému utěsnění spáry?

Pokud se setkáme s rovnoměrnou spárou – např. u novostaveb a dřevostaveb, nabízí se okamžitě řešení s komprimační páskou. Páska je po celé své délce rovnoměrně stlačená, čímž dojde k naprosto dokonalému utěsnění. Samozřejmě, že musí být zvolen správný rozměr pásky!

Jestliže nejsou spáry všude stejné, mají rozdílné šíře, pak jsou lepším řešením těsnicí fólie, které se navíc na přilehlé ostění lepí.

Proč se vyplatí vsadit na dražší pásky?

Proč se vyplatí vsadit na dražší pásky?

Všechny kvalitní pásky jsou vždy testovány na vzduchotěsnost, vodotěsnost a funkčnost renomovanými zkušebními instituty jako je MPA Bau Hannover a IFT Rosenheim. V testreportu pak najdeme spolehlivé informace o hodnotách, jakých produkt dosáhl. To a další vlastnosti pásky pak slouží jako podklad pro zařazení produktu do jednotlivých kategorií BG1/BG2 resp. MF1/MF2.

Výkon pásky má rozhodující vliv na to, jak si páska udrží své funkční vlastnosti po určité časové období. Např. levné pásky, které mají méně materiálu mají postačující těsnost a na počátku šetří náklady. U drahých pásek je však navíc garantována velmi dlouhá životnost a tudíž návratovost investice pro investora je několikanásobná. To je také důvod, proč u většiny komprimačních pásek garantujeme funkčnost minimálně 10 let.

Jak zjistím správný rozměr pásky?

Jak zjistím správný rozměr pásky?

Postupujte následovně:

  1. Změřte nejdříve šíři spáry, do které přijde páska umístit (dle RAL min. 8 mm)
  2. Rozměr pásky zvolte tak, že se páska do spáry snadno vtlačí – např. zjištěná šíře spáry je 8 mm. Pro tuto spáru zvolíte pásku šíře 7-12 mm.
  3. Hloubka spáry závisí na kvalitě povrchu konstrukce. Pokud je povrch hrubý či nerovný, bude nutné použít širší pásku než u hladkého povrchu konstrukce.