Explore our brands
Zpět na seznam produktů

FM790 2C FRAME FOAM

PUR pěna 2K-rychletuhnoucí

Expresní dvoukomponentní PUR pěna k rychlé instalaci dveřních zárubní.

Aplikace

FM790 je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámů, dřevěných dveřních kazet.

 • 2K - Rychletuhnoucí pěna
 • řezatelnost po 90 sekundách
 • patentovaná rohová tryska pro čistou a rychlou aplikaci bez kartonových pásků
 • vydatnost až 4,5 litru
 • instalace dveří možná již po 20 minutách

Příprava

 • Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot.
 • Odřízněte společný vrcholek kartuší a nasaďte mísící trubici na zbylou část.

Zpracování

 • Po nasunutí směšovací tuby upevněte ještě na její konec prodlužovací trubici, se speciálně zakončeným vyústěním.
 • Vložte kartuše do vhodné pistole se dvěma písty. Z počátku by měl být kohoutek aplikační pistole mačkán velmi lehce, aby pěna tekla trubicí pomalu a začala  reagovat již uvnitř.
 • Počáteční množství materiálu nehomogenní barvy vycházející z trubice je potřeba vytlačit stranou.
 • Materiál o konstantní barevnosti značí dostatečné smísení obou komponent a je možné začít aplikaci. Díky velmi rychlé chemické reakci je nutno pracovat rychle a bez přerušování.
 • Při výměně kartuší vyměňte i mísící trubici.

Popis

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna bez hnacího plynu. Neobsahuje freony.

Forma dodání

 • Polyetylénová kartuše 210 ml se směšovací trubicí a trubicí k prodloužení
 • Balení: karton = 16 ks

Důležité upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení
aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepravovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze.

Čištění

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR.

Technická specifikace

 NormaVlastnost
Tepelná vodivostČSN EN 126670,036 W/m.K
Reakce na oheňČSN EN 13 501-1třída F
Požární odolnostČSN EN 1366-4-
Vydatnost - volné vypěněníČSN EN 17333-1cca 3,5 l
Objemová hmotnost ČSN EN 17333-140-50 kg/m3
Nelepivost (vytvoření povrchové slupky)ČSN EN 17333-31 minuta
ŘezatelnostČSN EN 17333-32 minuty
Plně zatížitelná 20 minut
Pevnost v tahu - v suchém stavuČSN EN 17333-4114 kPa
Prodloužení při přetržní - v suchém stavuČSN EN 17333-413%
Pevnost ve střihu - v suchém stavuČSN EN 17333-458 kPa
Maximální povolená deformaceČSN EN 17333-4-
Teplotní odolnost (dlouhodobá)  -40 °C až +90 °C
Aplikační teplota  +5 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy  +10 °C až +30 °C
Optimální teplota dózy +20 °C
Skladovací podmínky 6 měsíců; v chladu a suchu (nikoli na mrazu), ve svislé poloze
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty