Explore our brands
Zpět na seznam produktů

FM355
PUR pěna Perfekt - nízkoexpanzní

FM355 je PUR pěna s inovovanou chemickou recepturou s vysokou vydatností, minimálním smrštěním a aplikovatelností po celý rok.

Aplikace

FM355 je PUR pěna s inovovanou chemickou recepturou s vysokou vydatností, minimálním smrštěním a aplikovatelností po celý rok. FM355 je ideální pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvorů a prostupů. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál a je též vhodný pro lepení. Pěna FM355 je zpracovatelná již od -10 °C.

 • Velmi nízká expanze
 • vysoká vydatnost až 17 m při spáře 3 x 7 cm
 • aplikace od -10 °C
 • výborná rozměrová stabilita
 • excelentní struktura pěny

Zpracování

 • Našroubujte na dózu aplikační pistoli, poté s dózou minimálně 20 krát silně zatřeste.
 • Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahoře. Před aplikací podklad navlhčete, pokud je okolní teplota na +5 °C.
 • Tok pěny regulujte pomocí spouště na aplikátoru.
 • Pěnu dávkujte uměřeně, spáry a dutiny zcela nevyplňujte, pěna při vytvrzování zvětšuje svůj objem.
 • Pokud chcete dosáhnout minimálního napěnění pěnu nevlhčete.
 • Větší spáry než 8x2 cm vyplňujte po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčete. Docílíte tak lepšího průběhu vytvrzování pěny a vnitřní struktury

Technická specifikace

VlastnostiNormaKlasifikace
Objemová hmotnostDIN 52 61220–30 kg/m3
Tepelná vodivost 0.036 W/m.K
Postexpanze (nevlhčený podklad) max. 30%
Nelepivost (housenka 30 mm) < 10 min
Řezatelnost (30 mm housenka) < 45 min
Plně zatížitelná cca 24 hod
Vydatnost ve spáře 3x7 cm 18,5 m ve spáře 3x7 cm s AA270
Teplotní odolnost (dlouhodobá) -40 °C až +90 °C
Aplikační teplota -10 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy +5 °C až +30 C°
Optimální teplota dózy +20 °C
Skladovací teplota v chladu (nikoli na mrazu), suchu, ve svislé poloze
Doba skladování  24 měsíců
Ke stažení

Vyhledávač produktů

Oblast použití
Produkty